מועד התחלה: 20 באוקטובר 2017
מועד סיום: 20 באוקטובר 2017
מיקום: יפורסם בהמשך