• יו"ר: פרופ' מ. יונה נדיר
  • מזכירה: ד"ר איילה גורליק
  • גזבר: ד"ר נג'יב דלי
  • חברת ועד: ד"ר ענת קרן
  • חברת ועד: ד"ר סיגל נקב

החדשות

15.08.2018, 17:30
07.06.2018, 11:00
07.06.2018, 10:37
09.05.2018, 12:06
12.04.2018, 14:44