• יו"ר: פרופ' גליה ספקטר
  • מזכירה: ד"ר ענת רבינוביץ
  • גזבר: ד"ר אורלי אבנרי
  • חבר ועד: ד"ר אהרון לובצקי
  • חבר ועד: ד"ר אבי לידר
  • חברת וועד נציגת המעבדות: ד"ר ענת קרן
קווים מנחים

COVID19

ASH Guidelines on Use of Anticoagulation in Patients with COVID-19

אנטיקואגולציה בקורונה - עדכון ספרות 25.8.2021

VTE general

Antithrombotic Therapy for VTE Disease: Second Update of the CHEST Guideline

 

הנחיות לפרופילקסיס במטופלים אורטופדיים

ניתוחי שבר צוואר ירך במטופלים תחת טיפול בסותרי קרישה וטסיות

Weight adjusted LMWH for VTE prophylaxis in overweight patients

DOAC antidotes – indications to use