מחלות לב

סמנים לסיכון לתמותה של קשישים עם תסמינים של אי-ספיקת לב

בקרב קשישים שסבלו מתסמינים של אי-ספיקת לב נמצא יחס ישר בין הריכוז של קופפטין (פרו-וזופרסין) ושל הפפטיד הנטריורטי NT-proBNP לבין סיכון לתמותה

29.05.2011, 16:16

במחקר קוהורט שנערך בסקנדינביה, עקבו אחר 470 קשישים שבשנת 1996 סבלו מתסמינים של אי-ספיקת לב. המעקב נמשך עד סוף שנת 2009. לאחר 13 שנים, משך המעקב החציוני, היו 226 מקרי מוות, 146 מתוכם מגורמים קרדיו-וסקולריים. במסגרת המעקב נערכה בדיקה קלינית כללית וכן נערכו בדיקות א.ק.ג. ומדידות של ריכוז פפטידים בדם.

המערכת הקרדיו-וסקולארית (אילוסטרציה)

המערכת הקרדיו-וסקולארית (אילוסטרציה)

נמצא שריכוז גבוה של קופפטין (פרו-וזופרסין) היה ביחס ישר לעלייה בסיכון לתמותה. יחס הסיכון בין הרבעון הרביעי לבין הרבעון הראשון היה 2.04 HR (רווח בר-סמך של 95% בין 1.38 ל-3.02) עבור תמותה מכל הגורמים, ו- 1.94 (רווח בר-סמך של 95% בין 1.20 ל-3.13) עבור תמותה מגורמים קרדיו-וסקולריים. בנוסף, נמצא שריכוז גבוה של NT-proBNP היה אף הוא ביחס ישר לעלייה בסיכון לתמותה.

ריכוז גבוה של קופפטין וריכוז גבוה של הפפטיד הנטריורטי NT-proBNP היו ביחס ישר לסיכון לתמותה, הן כגורמים נפרדים והן כגורמים משולבים. בקרב קשישים שהריכוז של קופפטין בדמם הוא ברבעון הרביעי, יחס הסיכון לתמותה בין הרבעון הרביעי לבין הרבעון הראשון מבחינת ריכוז NT-proBNP היה 1.63 HR (רווח בר-סמך של 95% בין 1.08 ל-2.47). בקרב קשישים שהריכוז של NT-proBN בדמם הוא ברבעון הרביעי, יחס הסיכון לתמותה בין הרבעון הרביעי לבין הרבעון הראשון מבחינת ריכוז קופפטין היה 3.17 HR (רווח בר-סמך של 95% בין 2.02 ל-4.98).

בקרב קשישים שאצלם נמצא שילוב של ריכוז גבוה של קופפטין וריכוז גבוה של NT-proBNP היה יחס הסיכון גבוה מזה של קשישים שאצלם היה ריכוז גבוה של קופפטין בלבד או ריכוז גבוה של NT-proBNP בלבד. יחס הסיכון בין קשישים שהיו ברבעון הרביעי הן מבחינת ריכוז קופפטין והן מבחינת ריכוז NT-proBNP, לבין קשישים שהיו ברבעון הראשון מבחינת הריכוז של שני הפפטידים היה 4.68 HR (רווח בר-סמך של 95% בין 2.63 ל-8.34).

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Association of Copeptin and N-Terminal proBNP Concentrations with Risk of Cardiovascular Death in Older Patients With Symptoms of Heart Failure: Alehagen U. et al., JAMA. 2011; 305 (20):2088-2095.

נושאים קשורים:  מחלות לב,  מחקרים,  מחלה קרדיווסקולרית
תגובות