סרטן

הנחיות לטיפול בקריש דם בצנתר ורידי מרכזי בקרב חולי סרטן

קבוצת עבודה בין-לאומית גיבשה הנחיות למניעת היווצרות קרישי דם בצנתר ורידי מרכזי בקרב מטופלים הסובלים מסרטן, ולטיפול בהם

17.02.2013, 11:21

צנתרים בווריד מרכזי (CVC – central venous catheter) נמצאים בשימוש שכיח בקרב מטופלים חולי סרטן לצורך מתן תוך ורידי של כימותרפיה וטיפול תומך. יחד עם זאת, יש סיכון להיווצרות קריש בתוך הצנתר (CRT – CVC related thrombosis), הכרוך בסיכון לאבדן הגישה לווריד המרכזי וכן בסיכון לתסחיף ריאתי. השכיחות של אירועי CRT אינה ברורה, וההערכות לגביה שונות מאוד זו מזו. גם ההנחיות לטיפול במקרים אלו ולמניעתם הטרוגניות. קבוצת עבודה שכללה 24 מומחים מתחומים שונים כונסה על מנת לסקור את הספרות בנושא ולגבש הנחיות בין-לאומיות.

לגבי טיפול באירועי CRT מוכחים וסימפטומטיים מומלץ טיפול בנוגדי קרישה למשך 3 חודשים לפחות – לא נעשתה השוואה ישירה בין טיפול ב-LMWH לטיפול בנוגדי ויטמין. ניתן להשאיר את הצנתר במקומו אם הוא מתפקד היטב, ממוקם היטב ואינו מזוהם, ואם חל שיפור במצב תחת השגחה צמודה. אין המלצה מבוססת לגבי משך הטיפול נוגד הקרישה, הן במקרים של הוצאת הצנתר והן במקרים של השארתו במקומו.

לגבי מניעת אירועי CRT, נמצא כי סוג הצנתר, מיקומו ושיטת החדרתו משפיעים על היארעות CRT, ולפיכך מומלץ להחדירו ל-jugular vein מימין, כאשר קצהו נמצא במפגש ה-superior vena cava והעלייה הימנית. לא מומלץ טיפול נוגד קרישה באופן שגרתי.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Debourdeau et al.; International clinical practice guidelines for the treatment and prophylaxis of thrombosis associated with central venous catheters in patients with cancer, J Thromb Haemost. 2013 Jan;11(1):71-80

נושאים קשורים:  סרטן,  תסחיף ריאתי,  צנתר ורידי מרכזי,  קרישי דם,  מחקרים
תגובות