• יו"ר: פרופ' מ. יונה נדיר
  • מזכירה: ד"ר איילה גורליק
  • גזבר: ד"ר נג'יב דלי
  • חברת ועד: ד"ר ענת קרן
  • חברת ועד: ד"ר סיגל נקב
עירוי דם

ערך סף גבוה או נמוך למתן דם הניב תוצאות דומות בטיפול בשוק ספטי

לפי מחקר השוואתי, ערך סף שמרני של 7 גר'/ דל' המוגלובין למתן דם הניב תוצאות דומות בהשוואה לערך סף של 9 גר'/ דל'

13.10.2014, 08:02

חולים בשוק ספטי מקבלים פעמים רבות עירויי דם כחלק מהטיפול. ואולם, לא ברורה התועלת לעומת הסיכונים שבקביעת ערך הסף של המוגלובין למתן עירוי דם.

במחקר רב-מרכזי זה שנערך בסקנדינוויה, הקצו החוקרים באופן רנדומלי חולים שאושפזו בטיפול נמרץ בשל שוק ספטי לקבלת עירוי דם בערך סף של המוגלובין 7 גר'/ דל' (סף נמוך) לעומת ערך סף של 9 גר'/ דל' (סף גבוה). מחקר העוקבה כלל חולים עם מחלה קרדיווסקולרית כרונית, מחלת ריאות כרונית וממאירות המטולוגית. לא נכנסו למחקר חולים עם דימום מסכן חיים או סינדרום קורונרי חריף (ACS).

המחקר כלל קרוב ל-1,000 חולים. כמחצית מהם עברו ניתוח ומרביתם הונשמו. הזמן החציוני לרנדומיזציה היה 24 שעות לאחר אשפוז בטיפול נמרץ. החוקרים בדקו את שיעורי התמותה לאחר 90 ימים מזמן הרנדומיזציה.

בטיפול הנמרץ, חולים בזרוע של הסף הנמוך קיבלו יחידה אחת (ערך חציוני) של דם וחולים בזרוע של הסף הגבוה קיבלו 4 יחידות (ערך חציוני) של דם.

לאחר 90 ימים, 43% ו-45% מהחולים בזרועות הסף הנמוך והסף הגבוה, בהתאמה, מתו. (סיכון יחסי [RR] של 0.95, רווח בר סמך 95%; 0.78-1.09; P=0.44). שיעור החולים שעברו אירוע איסכמי, סבלו מתופעת לוואי חמורה או נזקקו להחייאה, היה דומה בין הקבוצות.

החוקרים מסכמים, שבחולים עם שוק ספטי התמותה היתה דומה כאשר נקבע ערך סף נמוך לעומת ערך סף גבוה למתן עירוי דם. חולים בערך הסף הנמוך קיבלו פחות מנות דם.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Holst LB, Haase N, Wetterslev J, et al. Lower versus Higher Hemoglobin Threshold for Transfusion in Septic Shock. N Engl J Med. 2014; 371:1381-1391

נושאים קשורים:  עירוי דם,  שוק ספטי,  שיעורי הישרדות,  ערך סף,  מתן דם,  מחקרים
תגובות