• יו"ר: ד"ר גליה ספקטר
  • מזכירה: ד"ר ענת רבינוביץ
  • גזבר: ד"ר אורלי אבנרי
  • חבר ועד: ד"ר אהרון לובצקי
  • חבר ועד: ד"ר אבי לידר
  • חברת וועד נציגת המעבדות: ד"ר ענת קרן
הודעות הוועד

הודעה מרוכזת מועד החברה לקרישת דם

כנס החורף של החברה לקרישה יתקיים ב 5 בפברואר 2016, תל אביב; PRAXBIND אושר לשימוש ע"י ה FDA, מצורף טופס רישום מעקב למילוי

חברים יקרים,

כנס החורף של החברה הישראלית לקרישה יתקיים ביום ו' 5.2.2016 בתל אביב.

נשמח לקבל תקצירים להצגה.

האנטידוט לפרדקסה – PRAXBIND אושר לשימוש ע"י ה FDA וניתן לתת בארץ עם 29ג. ד"ר אשר וינדר ביקש לאסוף את המידע לגבי מתן תכשיר זה באמצעות טופס מצורף שחיבר.

נושאים קשורים:  הודעות הוועד,  הודעות רשמיות
תגובות