מחקרים

התערבות לשיפור הטיפול בנוגדי קרישה בקרב מטופלים עם פרפור עליות

התערבות חינוכית משולבת במטרה לשפר שימוש בנוגדי קרישה פומיים בקרב מטופלים עם פרפור עליות הנמצאים בסיכון לשבץ הסתיימה בעלייה משמעותית בשיעור המטופלים המקבלים נוגדי קרישה פומיים

02.11.2017, 10:18
פגישה בין רופאה לחולה (צילום: אילוסטרציה)

נוגדי קרישה פומיים נמצאים בשימוש לא מספק בקרב מטופלים עם פרפור עליות. מחקר חדש העריך את ההשפעה של התערבות חינוכית משולבת, בהשוואה לטיפול רגיל, על שימוש בנוגדי קרישה פומיים בקרב מטופלים עם פרפור עליות.

המחקר הינו מחקר שתי זרועות, פרוספקטיבי, בינלאומי, אקראי, מבוקר. המטופלים שנכללו במחקר היו מטופלים עם פרפור עליות ואינדיקציה לטיפול בנוגדי קרישה. המטופלים עברו חלוקה בצברים ביחס 1:1 לקבלת התערבות חינוכית (קבוצת ההתערבות) או טיפול רגיל (קבוצת ביקורת). הרנדומיזציה בוצעה במרכז ממוחשב. ההתערבות כללה חינוך למטפלים ולמטופלים, עם ניטור סדיר ופידבק. התוצא הראשוני היה השינוי בשיעור המטופלים שטופלו בנוגדי קרישה מהבסיס כעבור שנה.

2,281 מטופלים מחמש מדינות (ארגנטינה – 343 מטופלים, ברזיל - 360 מטופלים, סין - 586 מטופלים הודו - 493 מטופלים ורומניה – 499 מטופלים) נכללו במחקר ב-48 צברים בין יוני 2014 ונובמבר 2016. תקופת המעקב החציונית הייתה 12.0 חודשים (טווח בין רבעונים 11.8-12.2). השימוש בנוגדי קרישה פומיים גדל בקבוצת ההתערבות מ-68% (804 מתוך 1,184 מטופלים) בבסיס ל-80% (943 מתוך 1,184 מטופלים) כעבור שנה (הבדל 12%), בעוד שבקבוצת הביקורת השיעור גדל מ-64% (703 מתוך 1,092 מטופלים) בבסיס ל-67% (732 מתוך 1,092 מטופלים) כעבור שנה (הבדל 3%). הבדל אבסולוטי בשינוי בין הקבוצות היה 9.1% (95%CI י3.8-14.4); Odds ratio לשינוי בשימוש בנוגדי קרישה פומיים בין הקבוצות היה 3.28 (95%CI 1.67-6.44 ; adjusted p value 0.0002). הערכת קפלן-מאייר הראתה הפחתה בתוצא משני של שבץ בקבוצת ההתערבות בהשוואה לקבוצת הביקורת (HR 0.48 ; 95%CI 0.23-0.99 ; log-rank p value 0.0434).

התערבות חינוכית משולבת במטרה לשפר שימוש בנוגדי קרישה פומיים בקרב מטופלים עם פרפור עליות הנמצאים בסיכון לשבץ הסתיימה בעלייה משמעותית בשיעור המטופלים המקבלים נוגדי קרישה פומיים. התערבות כזו בעלת הפוטנציאל לשפר מניעת שבץ ברחבי העולם בקרב מטופלים עם פרפור עליות.

מקור:

Vinereanu, D., Lopes, R.D., Bahit, M.C., Xavier, D., Jiang, J., Al-Khalidi, H.R., He, W., Xian, Y., Ciobanu, A.O., Kamath, D.Y. and Fox, K.A., 2017. A multifaceted intervention to improve treatment with oral anticoagulants in atrial fibrillation (IMPACT-AF): an international, cluster-randomised trial. The Lancet.

נושאים קשורים:  מחקרים,  פרפור עליות,  נוגדי קרישה,  NOACs
תגובות