מחקרי תוצאה דיווחו על הבטיחות שבשימוש ב-CTPAי(computed tomographic pulmonary angiography) כטכנולוגיית הדמיה יחידה לשלילת תסחיף ריאתי. עם זאת, עדיין לא ברור האם ניתן להשתמש בכלי זה לכל המצבים הקליניים.

במטה-אנליזה בדקו החוקרים את שיעור החולים שאובחנו בפקקת ורידים תסחיפית (thromboembolic events - VTE) למרות הדמיית CTPA שלילית בהתאם לסבירות טרום בדיקה (pretest) לתסחיף ריאתי.

החוקרים חיפשו אחר מחקרי תוצאה (outcome studies) שגייסו חולים חשודים ב-PE ובחרו ב-CTPA כאסטרטגיית האבחנה במאגרי MEDLINE, יEMBASE ו-Cochrane Library מינואר 1990 ועד מאי 2017. התוצאה העיקרית הוגדרה כהתרחשות המצטברת של VTE ב-3 החודשים לאחר CTPA שלילי.

החוקרים איתרו 22 מחקרים. VTE אושש ב-2.4% מהנבדקים (רווח בר-סמך 95%, 3.8-1.3%) בזמן אירוע ה-Index או לאחר 3 חודשים. ניתוח תת קבוצות העלה שהיארעות מצטברת של VTE קושרה עם שכיחות pretest של PE, כאשר VTE התרחש ב-1.8% (רווח בר-סמך 95%, 3.7-0.5%), 1.4% (2.3-0.7%), 1.0% (1.8-0.5%) ו-8.1% (14.5-3.5%) בקבוצות חולים עם שכיחות PE נמוכה מ-20%, בין 20% ל-29%, בין 30% ל-39% וגדולה מ-40%, בהתאמה. ממצא זה אומת בניתוח מטה-רגרסיבי.

החוקרים הסיקו על בסיס ממצאים אלה שערך הניבוי השלילי של CTPA עבור VTE משתנה בהתאם לשכיחות ה-pretest של PE ועל כן סביר שאין זה מספיק לשלול VTE על בסיס בדיקה יחידה בקרב חולים עם סבירות pretest גבוהה ל-VTE. כמו כן, החוקרים סבורים שיש צורך במחקרים פרוספקטיביים נוספים על מנת לאמת את האלגוריתם האבחוני המתאים לקבוצה זו של מטופלים.

מקור: 

Belzile, D. et al. (2018) Journal of Thrombosis and Haemostasis. 16 (6)