מחקרים

יעילות דביגטרן מול ריברוקסבן לטיפול בפרפור עליות שאינו-מסתמי

במינון רגיל או מופחת, האם לדביגטרן יעילות דומה או גבוהה מזו של ריברוקסבן?

שבץ איסכמי (אילוסטרציה)
שבץ איסכמי (אילוסטרציה)

דביגטרן וריברוקסבן במינון רגיל או מופחת הושוו לוורפרין בפרפור עליות שאינו מסתמי (non-valvular atrial fibrillation - NVAF) אך לא זו מול זו. במחקר זה השתתפו מטופלים אשר החלו להשתמש בדביגטרן או ריברוקסבן במינון רגיל או מופחת עבור NVAF במסגרת מאגר מידע מצרפת.

המטופלים הותאמו על פי מין, גיל, תחילת שימוש, ציון זיקה רב-ממדי ובוצע מעקב במשך שנתיים. יחסי סיכונים ורווחי סמך של 95% לשבץ או תסחיפים סיסטמיים, דמם משמעותי או מוות חושבו על ידי החוקרים.

במחקר נמצא כי במטופלים שקיבלו מינון רגיל (8,290 בכל זרוע מחקרית) עם גיל ממוצע של 67 שנים, יחסי הסיכונים של דביגרטן לעומת ריברוקסבן היו 0.92 (רווח בר-סמך 95%: 0.67-1.26) עבור שבץ או תסחיף סיסטמי, 0.59 (0.39-0.90) עבור דמם משמעותי ו-0.84 (0.65-1.11) עבור תמותה. במטופלים שקיבלו מינון מופחת (7,639 מטופלים בכל זרוע מחקרית) עם גיל ממוצע של 80 שנים, יחסי הסיכונים של דביגרטן לעומת ריברוקסבן היו 0.73 (רווח בר-סמך 95%: 0.59-0.94) עבור שבץ או תסחיף סיסטמי, 0.74 (0.57-0.96) עבור דמם משמעותי ו-0.95 (0.83-1.09) עבור תמותה.

לסיכום, במינון רגיל או מופחת לדביגרטן יעילות דומה או טובה מזו של ריברוקסבן עם סיכון מופחת לדמם וללא הבדל בשיעורי תמותה.

מקור: 

Blin, P. et al (2018). Clinical Pharmacology and Therapeutics. Epub

נושאים קשורים:  מחקרים,  דביגטרן,  ריברוקסבן,  השוואת יעילות,  דמם,  שבץ,  תמותה,  בטיחות