• יו"ר: פרופ' גליה ספקטר
  • מזכירה: ד"ר ענת רבינוביץ
  • גזבר: ד"ר אורלי אבנרי
  • חבר ועד: ד"ר אהרון לובצקי
  • חבר ועד: ד"ר אבי לידר
  • חברת וועד נציגת המעבדות: ד"ר ענת קרן
ריברוקסבאן

טיפול עם הפרין וריברוקסבאן למניעת פקקת ורידים עמוקה לאחר ניתוח החלפת מפרק הברך

טיפול עם ריברוקסבאן לאחר טיפול עם הפרין במשקל מולקולרי נמוך אינו מוריד את השכיחות של פקקת ורידים עמוקה ואף מעלה אותה. לכן טיפול זה לא מומלץ לאחר ניתוח החלפת מפרק הברך

הזרקה לברך (צילום: אילוסטרציה)
הזרקה לברך (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה לבחון את ההשפעה של מתן הפרין במשקל מולקולרי נמוך ולאחריו מתן ריברוקסבאן, למניעת פקקת ורידים עמוקה. זאת במטופלים לאחר ניתוח החלפת מפרק הברך.

במסגרת המחקר נאספו נתונים בין יוני 2015 לנובמבר 2017, בחירת המטופלים נעשתה על פי קריטריונים שנקבעו מראש לצורך המחקר. 118 מטופלים אשר עברו ניתוח החלפת מפרק הברך, עברו רנדומיזציה וחולקו ל-2 קבוצות. המטופלים בקבוצה A קיבלו טיפול עם הפרין במשקל מולקולרי נמוך. המטופלים בקבוצה B קיבלו טיפול עם הפרין במשקל מולקולרי נמוך ולאחריו טיפול עם ריברוקסבאן, לאחר הניתוח. מעקב בוצע אחר שתי הקבוצות, באמצעות אולטרסאונד דופלר נבדקה השכיחות של פקקת ורידים עמוקה, בוצעה השוואה בין שתי הקבוצות. כמו כן בוצעה השוואה בין הקבוצות של קצב שקיעת הדם (ESR) והרמות של חלבון מגיב Cי(CRP), אלבומין, המוגלובין ודי-דימר.

תוצאות המחקר הראו, כי לא נמצא שוני בעל חשיבות סטטיסטית בקצב שקיעת הדם, רמות החלבון המגיב C ורמות ההמוגלובין בין שתי הקבוצות (P>0.05). לעומת זאת, נמצאו רמות גבוהות יותר של אלבומין ודי-דימר לאחר הניתוח, בקבוצה B (אלבומין: 7 ו-10 ימים לאחר הניתוח, די-דימר: 4, 7 ו-10 ימים לאחר הניתוח). השיעור הכולל של פקקת ורידים עמוקה שנצפה בקבוצה B (46.67%), היה גבוה באופן משמעותי מהשיעור הכולל שנצפה בקבוצה Aי(25.86%, P=0.019, η= 0.216). כמו כן, שיעור ההיארעות של פקקת ורידים עמוקה בגברים בקבוצה A היה 18.75% (3/16) ובקבוצה B 16.67% (3/18) (P=0.0445, η = 0.027).

לעומת זאת, עבור נשים שיעור ההיארעות של פקקת ורידים עמוקה בקבוצות A ו-B היה 28.57% ו-59.52% בהתאמה, עם מובהקות סטטיסטית (P = 0.002, η = 0.312).

מסקנת המחקר הייתה כי שיעור פקקת ורידים עמוקה בקבוצה שקיבלה טיפול עם הפרין במשקל מולקולרי נמוך ולאחריו טיפול עם ריברוקסבאן, הינו גבוה משמעותית מאשר בקבוצה שטופלה עם הפרין בלבד. נתונים אלה בולטים במיוחד בנשים. לכן הסיקו החוקרים כי לא מומלץ ליטול ריברוקסבאן לאחר טיפול עם זריקות הפרין במשקל מולקולרי נמוך, למניעה של פקקת ורידים עמוקה. זאת במטופלים לאחר ניתוח החלפת מפרק ברך.

מקור: 

Jian Z. et al. (2019) Blood Coagulation and Fibrinolysis. 30, 29

נושאים קשורים:  ריברוקסבאן,  הפרין במשקל מולקולרי נמוך,  פקקת ורידים עמוקה,  ניתוח החלפת מפרק,  ניתוח ברך,  מחקרים
תגובות