מחקרים

כלים להערכת דימום על מנת לנבא מחלת וון-ווילברנד – תועלת של תסמיני דימום ייחודיים

חוקרים טוענים כי יש לתת משקל יחסי לתסמיני דימום לפי היכולת שלהם לנבא אבחנה של מחלת וון-ווילברנד

דימום (אילוסטרציה)
דימום (אילוסטרציה)

ידוע כי הערכת דימום הינה חלק מבדיקת האבחון המקיפה של מחלת וון-ווילברנד. אמנם כלים להערכת דימום (Bleeding assessment tools י- BATs) הפכו את איסוף המידע לשגרתי למדי, אך ספגו ביקורת על כך שהם לוקחים הרבה זמן.

מטרת החוקרים הייתה להשתמש בנתוני המורשת שלהם על מנת לקבוע אילו שאלות מתוך ה-BATs מנבאות בצורה החזקה ביותר אבחנה של מחלת וון-ווילברנד.

החוקרים אספו נתונים על ציוני הדמם מ-3 BATs שונים. נבדקים מתחת לגיל 12 הוצאו מהמחקר. השאלות ב-BATs מתייחסות לתסמיני דמם שונים, כאשר כל תסמין מקבל ציון על פי דרגת חומרה. החוקרים מיינו את הציונים עבור כל תסמין שהיווה עדות לדימום משמעותי מבחינה קלינית, ואת הציונים הלא משמעותיים הכניסו לקטגוריית ייחוס. החוקרים השתמשו ברגרסיה לוגיסטית רבת משתנים, על מנת לקבוע את התסמינים שניבאו בצורה החזקה ביותר אבחנה מוכחת מעבדתית של מחלת וון-ווילברנד.

החוקרים הכלילו במחקר 927 נבדקים – 144 (16%) עם מחלת וון-ווילברנד ו-783 (84%) נבדקים בריאים. שלושת התסמינים המובילים, עבורם תוצאה חיובית בעלת משמעות קלינית העלתה את הסבירות לאבחנה של מחלת וון-ווילברנד, היו דימום תוך-מפרקי (יחס סיכויים 19.2; רווח בר-סמך 95%: 3.7-100.4), דימום לאחר ניתוח (יחס סיכויים 15.2; רווח בר-סמך 95%: 5.9‐38.9) ודימום וסתי מוגבר (יחס סיכויים 10.3; רווח בר-סמך 95%: 4.9‐21.9). החוקרים מצאו כי עבור כל עלייה במספר הקטגוריות של תסמיני הדמם שהיו בעלי ציונים משמעותיים מבחינה קלינית, הנבדקים עלו בסבירות שתאובחן אצלם מחלת וון-ווילברנד.

החוקרים הגיעו למסקנה כי התוצאות מציעות שרוב תסמיני הדמם כחלק מ-BATs, הינם בעלי משמעות כמנבאים של מחלת וון-ווילברנד. בנוסף, ישנה משמעות להערכה של תסמינים רבים, כאשר יש היסטוריה של דמם. החוקרים סבורים כי תסמינים מסוימים הינם שימושיים יותר כמנבאים מאשר אחרים. הערכה מחודשת של הכלים להערכת דימום צריכה להוביל להוספת משקל יחסי לכל תסמין.

מקור: 

Spradbrow, J. et al. (2019). Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis. https://doi.org/10.1002/rth2.12256

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלת וון-ווילברנד,  כלים להערכת דימום,  סימפטומים של דמם
תגובות