מחקרים

השפעת פעילות פקטור 13 לפני הלידה על איבוד דם לאחריה

חוקרים סבורים כי רמות פקטור 13 לפני הלידה משפיעה באופן מובהק על הסיכוי לפתח PPH

ידוע כי לדימום לאחר לידה, המהווה גורם תמותה אימהי משמעותי, ישנם מספר גורמי סיכון מוכרים. עם זאת, לעתים קרובות דימום כזה קורה באופן שאינו צפוי. בנוסף, נראה כי ההיארעות של PPHי(Postpartum hemorrhage) והתמותה והתחלואה האימהית המיוחסים לו, הולכים ועולים ברחבי העולם. מטרת החוקרים הייתה להעריך את ההשפעה של פרמטרים הקשורים לקרישת הדם טרם הלידה, על איבוד הדם לאחריה.

החוקרים ביצעו מחקר עוקבה פרוספקטיבי חד מוקדי, בו בחנו את הפעילות טרם הלידה של פקטורי הקרישה 2 ו-13 ורמות הפיברינוגן, ב-1,300 נשים. הם אספו דגימות דם מהנשים בתחילת הלידה ובדקו אותן רק לאחר שהמטופלת האחרונה ילדה, על מנת למנוע הטית טיפול אפשרית. לאחר מכן, כימתו החוקרים את איבוד הדם בשיטות מתוקפות. לבסוף, העריכו את השפעתם של פקטורי הקרישה על כמות הדימום הנמדדת, על ידי רגרסיית תוצאים לוגיסטית מתמשכת.

החוקרים מצאו כי הפעילות של פקטור 13 לפני הלידה השפיעה באופן משמעותי על איבוד הדם הנמדד: כל עלייה של יחידה (%) בפקטור 13 לפני הלידה, הייתה קשורה ליחס סיכויים של 1.011 (רווח בר-סמך 95%: 1.006‐1.015, < 0.001) לאיבוד דם שכמותו מתחת לכל ערך סף נתון. לשם ההדגמה, עלייה של 30% בפעילות פקטור 13 מעלה את יחס הסיכויים לא לסבול מ-PPH (המוגדר כאיבוד של 500 מ"ל דם או יותר), ב-38.9%. החוקרים מצאו כי השפעה זו נותרה משמעותית גם לאחר ריבוד לפי סוג הלידה ולאחר תיקון לפי גורמי סיכון אחרים. זאת ועוד, נראה כי ההשפעה הנ"ל אינה תלויה במודל הסטטיסטי בו השתמשו. עוד מצאו החוקרים כי לפקטור 2 הייתה השפעה פחות בולטת אך בת השוואה באופן חלקי, לעומת פיברינוגן שלא נמצא כמשפיע.

המחקר הנ"ל העריך את האוכלוסייה הגדולה ביותר עד כה להשפעתם של פקטורי הקרישה טרם הלידה על היארעות של PPH. החוקרים הגיעו למסקנה כי רמת הפעילות של פקטור 13 לפני הלידה, השפיעה באופן משמעותי על איבוד הדם לאחריה, בכל מודל סטטיסטי ותת קבוצה קלינית. השערת החוקרים כי השלמת רמות פקטור 13 לערכים תקינים, יכולה להוות כלי חדש למניעה וטיפול יעילים ב-PPH, לכן יש מקום להעריכו במחקרים נוספים.

מקור: 

Haslinger, C. et al. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2020; 18(6); 1310-1319. https://doi.org/10.1111/jth.14795

נושאים קשורים:  מחקרים,  פקטור 13,  פקטור 2,  פיברינוגן,  דימום לאחר לידה,  תמותה אימהית
תגובות