• יו"ר: ד"ר גליה ספקטר
  • מזכירה: ד"ר ענת רבינוביץ
  • גזבר: ד"ר אורלי אבנרי
  • חבר ועד: ד"ר אהרון לובצקי
  • חבר ועד: ד"ר אבי לידר
  • חברת וועד נציגת המעבדות: ד"ר ענת קרן
אנטגוניסטים לוויטמין K

נוגדי קרישה ביתר לחץ דם ריאתי כרוני על רקע תסחיף נתיח

חוקרים סבורים כי בחירת נוגדי הקרישה אינה משפיעה על תוצאים המודינמיים או פונקציונליים לאחר PEA

תסחיף ריאתי (מתוך סרט המחשה, מקור: יוטיוב)
תסחיף ריאתי (מתוך סרט המחשה, מקור: יוטיוב)

ידוע זה מכבר כי CTEPHי(Chronic thromboembolic pulmonary hypertension) הינו סיבוך לא נפוץ של תסחיף ריאתי אקוטי, המצריך שימוש לכל החיים בנוגדי קרישה. עם זאת, אין עד כה מספיק ידע בנוגע לבטיחות והיעילות של אנטגוניסטים לוויטמין K ב-CTEPH, ואין מידע כלל בנוגע ל-DOACsי(direct oral anticoagulants).

מטרת החוקרים הייתה להעריך את התוצאים ושיעור הסיבוכים ב-CTEPH בעקבות PEAי(pulmonary endarterectomy) בחולים הנוטלים אנטגוניסטים לוויטמין K או DOACs.

החוקרים הכלילו באנליזה פרוספקטיבית חולים שנתנו את הסכמתם להשתתף במחקר, ועברו PEA בין השנים 2007 ל-2018. החוקרים עקבו אחר תוצאים לאחר הניתוח, היארעות חוזרת של פקקת ורידים תסחיפית ואירועי דמם, על ידי בחינה של תיקי המטופלים.

החוקרים הכלילו בסך הכל 794 נבדקים שקיבלו טיפול עם אנטגוניסטים לוויטמין K ו-206 שקיבלו DOACs, לאחר שעברו PEA. תקופת המעקב החציונית הייתה בת 612 ימים (עם סטיית תקן של 702 ימים). החוקרים מצאו שיפור משמעותי במצב ההמודינמי והפונקציונאלי בעקבות ה-PEA, בשתי הקבוצות (P<0.001). כמות אירועי הדימום המשמעותיים הייתה שווה (P=1) באלו שקיבלו אנטגוניסטים לוויטמין Kי(0.67% לשנת אדם) ו-DOACsי(0.68% לשנת אדם). שיעור החזרה של אירוע פקקת ורידית תסחיפית היה גבוה יותר באופן יחסי (p=0.008) תחת טיפול עם DOACsי(4.62% לשנת אדם), בהשוואה לאנטגוניסטים לוויטמין Kי (0.76% לשנת אדם), על אף ששיעור ההישרדות לא השתנה.

החוקרים הגיעו למסקנה כי בחירת נוגד הקרישה אינה משפיעה למעשה על תוצאים פונקציונאליים או המודינמיים. הם מצאו כי כמות אירועי הדמם הייתה דומה, אך שיעור האירועים החוזרים של פקקת ורידים תסחיפית, היה גבוה יותר באופן משמעותי בחולים שקיבלו DOACs. החוקרים טוענים כי מחקרם מצדיק ביצוע מחקרים ו/או רישום נתונים פרוספקטיבי על מנת להעריך את בטיחותם של ה-DOACs בהקשר של CTEPH.

מקור: 

Bunclark, K. et al. (2019). Journal of Thrombosis and Haemostasis. 18(1), 114-122. https://doi.org/10.1111/jth.14649

נושאים קשורים:  אנטגוניסטים לוויטמין K,  תסחיף ריאתי,  פקקת ורידים תסחיפית,  מחקרים,  נוגדי קרישה פומיים ישירים
תגובות