• יו"ר: ד"ר גליה ספקטר
  • מזכירה: ד"ר ענת רבינוביץ
  • גזבר: ד"ר אורלי אבנרי
  • חבר ועד: ד"ר אהרון לובצקי
  • חבר ועד: ד"ר אבי לידר
  • חברת וועד נציגת המעבדות: ד"ר ענת קרן
תסחיף ריאתי

השוואת הפרוגנוזה הקלינית של תסחיף ריאתי מאסיבי אל מול לא מאסיבי

חוקרים סבורים כי למצב ההמודינמי של החולה ישנה השפעה אפשרית על אירועים חוזרים של תסחיף ריאתי

תסחיף ריאתי (מתוך סרט המחשה, מקור: יוטיוב)
תסחיף ריאתי (מתוך סרט המחשה, מקור: יוטיוב)

ידוע כי אין מספיק מידע בנוגע לפרוגנוזה של חולים עם תסחיף ריאתי מאסיבי והסיכון שלהם לפתח פקקת ורידים תסחיפית, בהשוואה לתסחיף ריאתי שאינו מסיבי, על מנת שאפשר יהיה לסייע בהחלטות קליניות. מטרת החוקרים הייתה להשוות את הסיכון לאירוע חוזר של פקקת ורידים תסחיפית, לדימום ולתמותה, לאחר תסחיף ריאתי מסיבי ולא מסיבי, במהלך טיפול נוגד קרישה ולאחר הפסקתו.

החוקרים הכלילו את כל הנבדקים הרשומים במאגר הנתונים RIETE שחוו אירוע של תסחיף ריאתי מרכזי בסגמנט אחד או יותר, שהיה סימפטומטי ואומת בצורה אובייקטיבית. החוקרים הגדירו תסחיף ריאתי כמסיבי כאשר למטופל היה לחץ דם סיסטולי נמוך בעת הגעתו (של פחות מ-90 מ"מ כספית). הם השוו את הסיכון לאירוע חוזר של פקקת ורידים תסחיפית, דימום משמעותי ותמותה, בעזרת מודל רב-משתני של סיכונים מתחרים, תוך התחשבות בזמן עד האירוע.

החוקרים מצאו כי מתוך 38,996 נבדקים עם תסחיף ריאתי, ל-3.5% היה תסחיף מאסיבי. הם דיווחו כי במהלך טיפול נוגד הקרישה, תסחיף ריאתי מאסיבי היה קשור לסיכון מוגבר לאירוע של דימום משמעותי (יחס תתי-סיכונים של 1.72, רווח בר-סמך 95%: 1.28-2.32), אך לא לאירוע חוזר של פקקת ורידים תסחיפית (יחס תת-סיכונים של 1.15, רווח בר-סמך 95%: 0.75-1.74) , בהשוואה לתסחיף שאינו מאסיבי. זאת ועוד, נמצא כי סיכון מוגבר לתמותה נצפה רק בחודש הראשון לאחר התסחיף. כאשר הופסק הטיפול נוגד הקרישה ב-11,579 נבדקים, נמצא כי תסחיף ריאתי מאסיבי ותסחיף שאינו מסיבי היו קשורים לסיכון דומה לתמותה, דימום ואירוע חוזר של פקקת ורידים תסחיפית (יחס תתי-סיכונים של 0.85, רווח בר-סמך 95%: 0.51-1.40). מנגד, התמותה במקרה של תסחיף ריאתי חוזר (11.1% לעומת 2.4%, P = 0.03) וייתכן כי הסיכון לתסחיף ריאתי חוזר שהינו קטלני (יחס תתי-סיכונים של 3.65, רווח בר-סמך 95%: 0.82-16.24), היו שונים בין שתי הקבוצות.

החוקרים הגיעו למסקנה כי במאגר פרוספקטיבי גדול זה, המצב ההמודינמי הבסיסי באירוע של תסחיף ריאתי, לא השפיע על הסיכון לפתח אירוע חוזר של פקקת ורידים תסחיפים, במהלך ואחרי הטיפול נוגד הקרישה. עם זאת, ייתכן והמצב ההמודינמי כן קשור לאירועי תסחיף ריאתי חוזרים חמורים יותר.

מקור:

Blondon, M. et al. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2020; 19(2); 108-416. https://doi.org/10.1111/jth.15146

נושאים קשורים:  תסחיף ריאתי,  פקקת ורידים תסחיפית,  טיפול נוגד קרישה,  מחקרים
תגובות