• יו"ר: ד"ר גליה ספקטר
  • מזכירה: ד"ר ענת רבינוביץ
  • גזבר: ד"ר אורלי אבנרי
  • חבר ועד: ד"ר אהרון לובצקי
  • חבר ועד: ד"ר אבי לידר
  • חברת וועד נציגת המעבדות: ד"ר ענת קרן
פקטור וון-ווילברנד

קריטריונים לאבחון רמות נמוכות של פקטור וון-וילברנד והערכת סיכון לניבוי דימום בעתיד

חוקרים סבורים כי יש לקבוע סף חדש לאבחנת רמות נמוכות של פקטור וון-וילברנד

ידוע כי ישנם היבטים אבחנתיים וקליניים חשובים של רמות מעט נמוכות של פקטור וון-וילברנד, שאינם ברורים עדיין. עד כה, אין ראיות ברורות בנוגע לערך הסף (0.50 לעומת 0.60 יחידות/מ"ל) בו יש להשתמש, על מנת לאבחן "רמות נמוכות של פקטור וון-וילברנד". כמו כן, חסר מידע על  השכיחות של דימומים לאחר ביצוע האבחנה ועל גורמי הסיכון לדימום.

מטרת החוקרים הייתה לבחון את שכיחות הדימומים לאחר ניתוח, דימומים לאחר הלידה, דימומים לאחר טראומה ודימומים ספונטניים, לאחר אבחנה עם רמות נמוכות של פקטור וון-וילברנד, בנוסף לניסיון לפתח סולם להערכת סיכונים לחיזוי דימום עתידי.

החוקרים ביצעו מחקר עוקבה על חולים עם רמות נמוכות של פקטור וון-וילברנד, כאשר הרמות נעות בין 0.31-0.60 יחידות/מ"ל. הם אספו את הנתונים הקליניים של החולים באופן רטרוספקטיבי.

החוקרים הכלילו בעוקבה 439 חולים עם רמות נמוכות של פקטור וון-וילברנד. הם מצאו כי במהלך תקופת מעקב בת 6.3 עם סטיית תקן של 3.7 שנים, דיווחו על 259 הליכים כירורגיים, 81 לידות ו-109 אירועי דימום ספונטניים וטראומטיים. הם דיווחו כי שכיחות הדימומים לאחר ניתוח הייתה 2.7% ואילו 10% מהלידות הסתבכו עם דימום לאחר לידה. בסך הכל, נמצא כי 65 חולים (14.8%) סבלו מדימומים הדורשים טיפול, שיעור שלא היה שונה בין חולים עם היסטוריה של רמות נמוכות ביותר של פקטור וון-וילברנד (0.31-0.50) לעומת רמות של 0.51-0.60 יחידות/מ"ל (p = 0.154). לבסוף, נמצא כי גיל נמוך מ-18, ציון לא תקין בסולם הערכת הסיכון לדימום בעת האבחנה והפניה לטיפול רפואי בעקבות תסמינים של דימום בעת האבחנה, היוו גורמי סיכון בלתי תלויים לדימום במהלך תקופת המעקב ולכן נכללו בסולן הערכת הסיכונים.

החוקרים הגיעו למסקנה כי יש לקבוע את ערך הסף לאבחנה עם רמות נמוכות של פקטור וון-וילברנד כ-0.60 יחידות/מ"ל. הם סבורים כי יש לפתח סולם להערכת סיכונים על מנת לזהות אנשים עם סיכון גבוה לדימום לאחר אבחנה עם רמות נמוכות של הפקטור.

מקור: 

Atiq, F. et al. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2021; 19(3); 719-731. https://doi.org/10.1111/jth.15227

נושאים קשורים:  פקטור וון-ווילברנד,  דימום אחרי לידה,  דימום לאחר ניתוח,  מחקרים
תגובות