• יו"ר: ד"ר גליה ספקטר
  • מזכירה: ד"ר ענת רבינוביץ
  • גזבר: ד"ר אורלי אבנרי
  • חבר ועד: ד"ר אהרון לובצקי
  • חבר ועד: ד"ר אבי לידר
  • חברת וועד נציגת המעבדות: ד"ר ענת קרן
מחקרים

רמות של גורמי קרישה וירידה קוגניטיבית בקרב חולים מבוגרים

חוקרים סבורים כי שינויים ברמות של גורמי קרישה מסוימים קשורים לירידה קוגניטיבית

ידוע כי קרישת דם מהווה גורם מפתח במחלות קרדיווסקולריות במוח, אך הקשר בין גורמי הקרישה לבין ירידה קוגניטיבית אינו ברור עד כה. מטרת החוקרים הייתה להעריך באופן פרוספקטיבי את הקשרים בין הרמות של 20 גורמי קרישה לבין שינויים קוגניטיביים, במשך 8 שנות מעקב, במחקר ה-CHSי(Cardiovascular Health Study) בקרב חולים מבוגרים.

החוקרים הכלילו במחקר את המשתתפים בתת מחקר חתך כחלק מה-CHS (400 נבדקים), שרמות גורמי הקרישה נמדדו אצלם בין השנים 1989-1990. כמו כן, נמדד בנבדקים אלו התפקוד הקוגניטיבי בין השנים 1989-1990 ו-1998-1999, באמצעות מבחן המיני-מנטל המותאם ומבחן ה-Digit Symbol Substitution. החוקרים השתמשו במודלים של רגרסיה ליניארית של השפעות מעורבות על מנת להעריך את השינוי בתפקוד הקוגניטיבי לאורך זמן, תוך התאמה לגורמים סוציו-דמוגרפיים וקליניים, כמו גם לגנוטיפ APOE, על ידי התאמה על שם Bonferroni. כמו כן, החוקרים מיצו את המרכיבים העיקריים שיכולים להסביר את מערכות היחסים בין הגורמים.

החוקרים מצאו כי מתוך 20 גורמים שהוערכו באופן עצמאי, רק רמות גבוהות יותר של קומפלקס PAPי(plasmin‐α2‐antiplasmin), TFPI (issue factor pathway inhibitor) ורמות נמוכות יותר של פקטור 10, היו קשורות לירידה קוגניטיבית מהירה יותר, כפי שהוערכה על ידי השינוי השנתי בציון במבחן המיני-מנטל (הבדל של סטיית תקן אחת ברמות ה-PAP, β = -0.65, רווח בר-סמך 95%: -1.08-(-0.21); רמות TFPI,י  β = -0.55, רווח בר-סמך 95%: -0.90-(-0.19); רמות פקטור 10, β = 0.52, רווח בר-סמך 95%: 0.21-0.84). לבסוף, נמצא כי אחד מארבעת המרכיבים העיקריים, המתבסס בצורה חיובית על די-דימר, מקטע פרותרומבין 1.2 ו-PAP, היה קשור באופן מובהק לשינוי בציון במבחן המיני-מנטל.

החוקרים הגיעו למסקנה כי רמות ה-PAP,יTPFI ופקטור 10, יחד עם שילוב של גורמים המבוססים על רמות PAP, די-דימר ומקטע פרותרומבין 1.2, קשורים כולם לירידה קוגניטיבית. הם סבורים כי יש צורך במחקרי המשך על מנת להבין האם ניתן להשתמש בממצאים אלו לשיפור יכולת הניבוי או המניעה של דמנציה.

מקור: 

Harrington, L. B. et al. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2021; 19(5); 1219-1227. https://doi.org/10.1111/jth.15300

נושאים קשורים:  מחקרים,  קרישה,  ירידה קוגניטיבית,  מחלות צרברווסקולריות
תגובות