• יו"ר: פרופ' גליה ספקטר
  • מזכירה: ד"ר ענת רבינוביץ
  • גזבר: ד"ר אורלי אבנרי
  • חבר ועד: ד"ר אהרון לובצקי
  • חבר ועד: ד"ר אבי לידר
  • חברת וועד נציגת המעבדות: ד"ר ענת קרן
מחקרים

הסיכון לחזרת טרומבואמבוליזם ורידי במטופלים עם תסחיף ריאתי תת-סגמנטרי אשר אינם מקבלים אנטיקואגולציה

ממצאי המחקר הדגימו כי במטופלים עם תסחיף ריאתי תת-סגמנטרי ללא פקקת ורידית עמוקה פרוקסימלית ישנו שיעור גבוה מהמצופה של חזרת טרומבואמבוליזם

בעוד שההיארעות של תסחיפים ריאתיים בשנים האחרונות עולה, שיעור התמותה ממחלה זו פוחת וייתכן וממצא זה מיוחס לחומרת מחלה קלה יותר. נכון להיום, החשיבות הקלינית של תסחיף ריאתי המבודד לכלי דם תת-סגמנטריים אינה ברורה דיה.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת Annals of Internal Medicine חוקרים ביקשו לבחון את השיעור של חזרת טרומבואמבוליזם בחולים עם תסחיף ריאתי תת-סגמנטרי שאינם מקבלים אנטיקואגולציה.

המחקר בוצע במתכונת פרוספקטיבית ב-18 מרכזים רפואיים בין פברואר 2011 לפברואר 2021. בזמן האבחנה, החולים עברו בדיקת אולטרה-סאונד דו-צדדית של הגפיים התחתונות. בדיקה נוספת בוצעה לאחר שבוע אם תוצאת הבדיקה הראשונית הייתה שלילית. מטופלים ללא פקקת ורידית עמוקה לא קיבלו אנטיקואגולציה כלל. התוצא העיקרי שנבדק היה השנות של טרומבואמבוליזם ורידי במהלך תקופת מעקב של 90 ימים.

הגיוס למחקר הסתיים בטרם עת לאחר גיוסם של 292 מתוך 300 חולים מתוכננים. מתוך 266 המטופלים אשר נכללו באנליזת התוצאות העיקרית, התוצא העיקרי התרחש בשמונה חולים (היארעות מצטברת של 3.1%; רווח בר-סמך 95%: 1.6-6.1%) במהלך תקופת המעקב. ההאירעות המצטברת של חזרת טרומבואמבוליזם ורידי הייתה 2.1% בקרב חולים עם תסחיף ריאתי תת-סגמנטרי בודד ו-5.7% בקרב מטופלים עם מספר תסחיפים תת-סגמנטריים. במהלך המחקר לא נצפו אירועי תמותה כתוצאה מתסחיפים ריאתיים.

החוקרים סיכמו כי בקרב מטופלים עם תסחיף ריאתי תת-סגמנטרי ללא פקקת ורידית עמוקה פרוקסימלית ישנו שיעור גבוה מהמצופה של חזרת טרומבואמבוליזם.

מקור:

Grégoire Le Gal, Michael J. Kovacs, Laurent Bertoletti, et al. Risk for Recurrent Venous Thromboembolism in Patients With Subsegmental Pulmonary Embolism Managed Without Anticoagulation: A Multicenter Prospective Cohort Study. Ann Intern Med. [Epub ahead of print 23 November 2021]. doi:10.7326/M21-2981

נושאים קשורים:  מחקרים,  תסחיף ריאתי,  פקקת ורידית,  נוגדי קרישה
תגובות