• יו"ר: פרופ' גליה ספקטר
  • מזכירה: ד"ר ענת רבינוביץ
  • גזבר: ד"ר אורלי אבנרי
  • חבר ועד: ד"ר אהרון לובצקי
  • חבר ועד: ד"ר אבי לידר
  • חברת וועד נציגת המעבדות: ד"ר ענת קרן
מחקרים

האם לנוכחות מבודדת של לופוס אנטיקואגולנט יש חשיבות קלינית?

חוקרים מצאו כי נוכחות מבודדת של נוגדני LAC קשורה לתרומבוזיס אפילו יותר מנוכחות משולשת של נוגדני APLA, אך הנוגדנים בעלי פעילות LAC חלשה יותר

חולים שנמצאו בדמם כל שלושת סוגי הנוגדנים האנטי-פוספוליפידיים (aPLs: חיוביות משולשת) נמצאו כבעלי סיכון גבוה לאירועים טרומבוטיים. עם זאת, החשיבות הקלינית של תוצאה חיובית מבודדת לנוגדני lupus anticoagulantי(LAC) שנויה במחלוקת. מחקר שפורסם בכתב העת Thrombosis and Haemostasis נערך במטרה להעריך את הרלוונטיות הקלינית של נוגדני LAC מבודדים.

במחקר נכללו 456 מטופלים, מתוכם 66 מאובחנים בתסמונת APLS ו-390 נבדקים ששימשו כקבוצת ביקורת. בקבוצת הביקורת נכללו מטופלים עם מחלה אוטואימונית (n = 91), מטופלים עם פקקת ללא APLsי(n = 127), ונבדקים בריאים (n = 172).

נוגדני LAC, אנטי-קרדיוליפין (anti-CL), ואנטי β2 גליקופרוטאין (anti-β2GPI), מסוג IgG ו-IgM הוערכו בהתאם לקווים המנחים של ה- International Society on Thrombosis and Haemostasisי(ISTH). בכדי להתגבר על השונות בין מערכות הבדיקה, נוגדני anti-CL ו-anti β2GPI נמדדו באמצעות ארבע פלטפורמות מצב-מוצק שונות. בנוסף, ערכו החוקרים בדיקות בהתאם להנחיות ה-ISTH לאיתור נוגדנים שאינם נכללים בקריטריונים, כגון נוגדני anti-CL ו-anti-β2GPI מסוג IgA, נוגדנים נגד מתחם I של β2GPI IgG מסוג IgG ונוגדנים כנגד-פוספטידילסרין/פרותרומבין (anti-PS/PT) מסוג IgG ו-IgM.

החוקרים איתרו 70 חולים שהיו חיוביים ל-LAC, ומתוכם 44 שהיו שליליים הן עבור נוגדני anti-β2GPI והן נגד נוגדני anti-CL. החוקרים מצאו כי נוכחות מבודדת של נוגדני LAC קשור לתרומבוזיס וסקולרית (יחס סיכויים [OR]: 7.3; רווח בר-סמך 95%: 3.3-16.1) בקשר שהיה חזק אף יותר מדגימה חיובית משולשת (יחס סיכויים: 4.3; 1.6-12.2).

הטיטרים של IgG ו-IgM נגד PS/PT היו גבוהים באופן מובהק בדגימות עם תוצאה חיובית משולשת בהשוואה לדגימות עם שהיו חיוביות ל-LAC בלבד. רוב הדגימות שהיו חיוביות ל-LAC בלבד, היו שליליות ל- anti-PS/PT. החיוביות ל-LAC הייתה חלשה יותר בדגימות של חולים עם נוגדני LAC מבודדים, בהשוואה לפעילות LAC בקרב נבדקים עם דגימה חיובית משולשת.

לסיכום, נוכחות מבודדת של נוגדני LAC הייתה קשורה ביותר לתרומבוזיס. נוכחות של נוגדני anti-PS/PT לא הייתה יכולה להסביר את נוכחות נוגדני ה-LAC בדגימות עם נוכחות מבודדת של נוגדני LAC. נוגדני LAC בדגימה מבודדת היו בעלי פעילות LAC חלשה יותר בהשוואה לחולים עם חיוביות משולשת.

מקור: 

Yin, D et al. Thrombosis and Haemostasis. 2021 Sep;121(9):1220-1227.doi: 10.1055/a-1344-4271

נושאים קשורים:  מחקרים,  לופוס אנטיקואגולנט,  תסמונת אנטי פוספוליפידית,  פקקת,  תרומבוזיס
תגובות