• יו"ר: פרופ' גליה ספקטר
  • מזכירה: ד"ר ענת רבינוביץ
  • גזבר: ד"ר אורלי אבנרי
  • חבר ועד: ד"ר אהרון לובצקי
  • חבר ועד: ד"ר אבי לידר
  • חברת וועד נציגת המעבדות: ד"ר ענת קרן
מחקרים

דימום במטופלים עם טרומבוזיס ורידי הקשור לסרטן

אפיקסבן היא חלופה בטוחה להפרין במשקל מולקולרי נמוך בטיפול במטופלים עם טרומבוזיס הקשור לסרטן

פקקת ורידית (הדמיית אילסוטרציה)

נוגדי קרישה ישירים הניתנים דרך הפה (oral anti-coagulants - OAC) הם הטיפול המומלץ לטרומבוזיס הקשור לסרטן (CAT - cancer associated thrombosis) כחלופה לטיפול בהפרין עם משקל מולקולרי נמוך (LMWH - low molecular weight heparin). עם זאת, בעבר היו דיווחים על סיכון מוגבר לדימום במטופלים עם סרטן במערכת העיכול.

במאמר שפורסם בכתב העת Journal of Thrombosis and Haemostasis, פורסמו ממצאי מחקר ה-Caravaggio שהשווה בין אפיקסבן ודלטפרין כטיפול ב-CAT.  במאמר החוקרים מתארים את אתרי הדימום, אתרי הסרטן ההתייצגות הקלינית והמהלך של דימומים משמעותיים במטופלים שנכללו במחקר Caravaggio.

מחקר Caravaggio היה מחקר בינלאומי מסוג תווית פתוחה בהקצאה אקראית של מטופלים. אירועי דמם והחומרה של דימומים משמעותיים תוקננו על ידי ועדה אשר לא הייתה מודעת להקצאת המטופלים לקבוצות המחקר.

תוצאות המחקר הראו כי דימומים משמעותיים התרחשו ב-22 מתוך 576 מטופלים שטופלו עם אפיקסבן (3.8%) וב-23 מתוך 579 מטופלים שטופלו עם דלטפרין (4.0%). אתרי הדימום המשמעותיים והתפוצה שלהם בהתאם לסוג הסרטן היו דומים בין שתי קבוצות הטיפול. דימומים משמעותיים התרחשו ב-9 מטופלים עם סרטן במערכת העיכול בכל קבוצת טיפול. ההתייצגות הקלינית של דימום משמעותית הייתה חמורה או קטלנית ב-6 מטופלים שקיבלו אפיקסבן וב-5 מטופלים שקיבלו דלטפרין, בעוד שהמהלך הקליני היה חמור ב-5 מטופלים שקיבלו אפיקסבן ו-7 מטופלים שקיבלו דלטפרין.

מסקנת החוקרים הייתה כי אפיקסבן היא חלופה בטוחה ל-LMWH בטיפול במטופלים עם CAT. לא נצפו דימומים ביתר במערכת העיכול במטופלים שקיבלו אפיקסבן, כולל אלו עם סרטן במערכת העיכול.

מקור:

Bleeding with Apixaban and Dalteparin in Patients with Cancer-Associated Venous Thromboembolism: Results from the Caravaggio Study. Thromb Haemost 2021; 121(05): 616-624. DOI: 10.1055/s-0040-1720975

נושאים קשורים:  מחקרים,  נוגד קרישה,  תרומבוזיס וורידי,  דימום במערכת העיכול,  דלטפרין,  אפיקסבן
תגובות