• יו"ר: פרופ' גליה ספקטר
  • מזכירה: ד"ר ענת רבינוביץ
  • גזבר: ד"ר אורלי אבנרי
  • חבר ועד: ד"ר אהרון לובצקי
  • חבר ועד: ד"ר אבי לידר
  • חברת וועד נציגת המעבדות: ד"ר ענת קרן
מחקרים

טיפול מורחב עם נוגדי קרישה בפקקת הקשורה לסרטן

מומלץ להמשיך את הטיפול בנוגדי קרישה במטופלים עם סרטן פעיל גם מעבר ל-6 חודשים מאירוע הפקקת הראשון

במטופלים עם פקקת ורידים (VTE - venous thromboembolism) הקשורה לסרטן מומלץ לטפל עם נוגדני קרישה לתקופה של 3-6 חודשים לפחות. יש מעט מאוד מידע לגבי טיפול מורחב יותר, מעבר לתקופת זמן של 6 חודשים.

במאמר שפורסם בכתב העת Journal of Thrombosis and Haemostasis, מטרת החוקרים הייתה לסכם בצורה מקיפה את הממצאים הקיימים בנושא היארעות של אירועי פקקת חוזרים ודימומים משמעותיים ב-6-12 החודשים לאחר האירוע הראשון במטופלים עם פקקת הקשורה לסרטן.

החוקרים סקרו באופן שיטתי מאגרי מידע ביו-רפואיים על מנת לזהות מחקרים שמדווחים על הישנות פקקת ו/או אירועי דמם בתקופה שבין 6 ל-12 החודשים לאחר אבחנה של פקקת קשורה לסרטן. בהתחשב בהטרוגניות המחקרים, מאפייני המטופלים, אסטרטגיות טיפול נוגד קרישה ושיעורי התוצאים, לא חושבה הערכה כמותית של היארעות התוצאים.

החוקרים במאמר סקרו 2,597 פרסומים ומתוכם זיהו 11 מחקרים שתאמו את קריטריוני ההכללה. מחקרים אלו דיווחו על 3,019 מטופלים בתקופה שבין 6 ל-12 חודשים לאחר אירוע הפקקת הראשון. שיעורי ההישנות של פקקת בסך הכל במסגרת הזמן הזו היו מגוונים באופן משמעותי (1%-12%), כאשר המטופלים שהיו בסיכון הגבוה ביותר היו מטופלים עם שיירים של פקקת ורידית לאחר 6 חודשים ולא קיבלו טיפול נוגד קרישה (13%-15%). השיעורים המדווחים של אירועי דמם משמעותיים בתקופה של 6-12 חודשים היו בין 2% ל-5%.

מסקנת החוקרים מסקירה שיטתית זו הייתה כי הישנות של פקקת נשארת שכיחה גם לאחר 6 חודשים ממועד האירוע, ולכן המשך הטיפול בנוגדי קרישה שונים הוא בעל פרופיל בטיחות מקובל, מכיוון שלא נגרמו הרבה אירועי דמם. ממצאים אלו תומכים בהמלצת הקווים המנחים להמשיך טיפול בנוגדי קרישה גם מעבר ל-6 חודשים במטופלים עם מחלת סרטן פעילה.

מקור:

Extended anticoagulation treatment for cancer-associated thrombosis—Rates of recurrence and bleeding beyond 6 months: A systematic review. Florian Moik,Meaghan Colling,Isabelle Mahé,Luis Jara-Palomares,Ingrid Pabinger,Cihan Ay. First published: 24 November 2021 https://doi.org/10.1111/jth.15599

נושאים קשורים:  מחקרים,  פקקת ורידית,  סרטן,  דימום,  נוגדי קרישה
תגובות