• יו"ר: פרופ' גליה ספקטר
  • מזכירה: ד"ר ענת רבינוביץ
  • גזבר: ד"ר אורלי אבנרי
  • חבר ועד: ד"ר אהרון לובצקי
  • חבר ועד: ד"ר אבי לידר
  • חברת וועד נציגת המעבדות: ד"ר ענת קרן
הודעות הוועד

אזהרה מטעם EHA על הקשר האפשרי בין אבקת פוליסכריד להתפתחות TMA

EHA Pharmacovigilance Update: Thrombotic microangiopathy and a potential link with polysaccharide hemostatic powders

Dear Colleagues,

An important clinical question has arisen about whether or not the intraperitoneal application of a polysaccharide hemostatic powder during laparoscopy might be associated in some patients with the development of life-threatening thrombotic microangiopathy.

If you are aware of any cases with this potential link, please report them to your national regulatory authority; and also send a short summary of the clinical history (age, gender of patient, type of application, agent, month/year of occurrence, and outcome) to [email protected].

Responses may be compiled for the purpose of publishing a summary of responses.

Thank you for your assistance.

נושאים קשורים:  הודעות הוועד
תגובות