• יו"ר: פרופ' גליה ספקטר
  • מזכירה: ד"ר ענת רבינוביץ
  • גזבר: ד"ר אורלי אבנרי
  • חבר ועד: ד"ר אהרון לובצקי
  • חבר ועד: ד"ר אבי לידר
  • חברת וועד נציגת המעבדות: ד"ר ענת קרן
מחקרים COVID-19

צמיגות דם מוגברת ואגרגציית תאי דם אדומים מוגברת במטופלים עם קורונה

מטופלים שטופלו באמצעות חמצן הראו אגרגציה מוגברת של תאי דם אדומים וצמיגות דם גבוהה יותר לעומת אלו שלא קיבלו חמצן

דגימת מעבדה, נגיף הקורונה. אילוסטרציה

במאמר שפורסם בכתב העת American journal of hematology, לחוקרים היו מספר מטרות:

  1. לנתח את צמיגות הדם, הדפורמציה של תאי הדם האדומים ואגרגציה במטופלים מאושפזים עם מחלה בעקבות וירוס הקורונה (COVID-19).
  2. לבחון את האסוציאציות בין ריאולוגיה פגומה של הדם ובין קרישת דם.
  3. לבחון את האסוציאציות בין ריאולוגיה פגומה של הדם ובין מספר סימנים לחומרת מחלה קלינית.

במחקר נכללו 172 מטופלים שחלו בקורונה ואושפזו ביחידת הקורונה במחלה הפנימית של ביה"ח בליון, צרפת בין החודשים ינואר למאי 2021. הפרמטרים הקליניים נאספו עבור כל מטופל. בדיקות המטולוגיות וביוכימיות, בדיקת צמיגות דם, בדיקת דפורמציה של תאי דם אדומים ויכולת אגרגציה שלהם, ומדדים לייצור תאי דם אדומים נמדדו ביום הראשון לאשפוז.

קבוצת הביקורת של המחקר כללה 38 משתתפים בריאים. המטרה הייתה להשוות את ראולוגיית הדם ופרופיל תאי הדם האדומים בין הקבוצות. מבחן טרומבלסטוגרפיה סיבובית נערך ב-76 מטופלים על מנת ללמוד על הדינמיקה של היווצרות קריש דם.

תוצאות המחקר הראו כי מטופלים עם קורונה הראו צמיגות דם מוגברת למרות רמות המטוקריט נמוכות לעומת אנשים בריאים. כמו כן, קבוצת המחקר הראתה אגרגצייה מוגברת של תאי דם אדומים.

ניסויים שנערכו בתנאי מעבדה הדגימו כי לפיברינוגן בפלסמה יש תרומה משמעותית לאגרגציה המוגברת של תאי הדם האדומים. אגרגציית תאי הדם האדומים הייתה בקורלציה חיובית עם נוקשות הקריש וזמן האשפוז בבית החולים, וקורלציה שלילית עם זמן היווצרות הקריש.

מטופלים שטופלו באמצעות חמצן הראו אגרגציה מוגברת של תאי דם אדומים וצמיגות דם גבוהה יותר לעומת אלו שלא קיבלו חמצן. מטופלים עם נגעים ריאתיים הראו אגרגציית תאי דם אדומים גבוהה יותר וקרישה מואצת יותר לעומת אלו שלא היו להם נגעים ריאתיים.

מחקר זה הוא הראשון להדגים את צמיגות היתר של הדם ואגרגציית היתר של תאי הדם האדומים בקבוצה גדולה של מטופלים עם קורונה. מחקר זה מתאר את האסוציאציות בין קרישה מואצת ובין תוצאים קליניים.

מקור:

Increased blood viscosity and red blood cell aggregation in patients with COVID-19. Elie Nader,Christophe Nougier,Camille Boisson,Solene Poutrel,Judith Catella,Fiona Martin,Juliette Charvet,Sandrine Girard First published: 23 December 2021 https://doi.org/10.1002/ajh.26440

נושאים קשורים:  מחקרים,  כדוריות דם אדומות,  קרישה,  צמיגות דם,  תאי דם אדומים,  קורונה
תגובות