• יו"ר: פרופ' גליה ספקטר
  • מזכירה: ד"ר ענת רבינוביץ
  • גזבר: ד"ר אורלי אבנרי
  • חבר ועד: ד"ר אהרון לובצקי
  • חבר ועד: ד"ר אבי לידר
  • חברת וועד נציגת המעבדות: ד"ר ענת קרן
מחקרים

למי צריך לתת טיפול מניעתי לקרישיות יתר לאחר השתלת מח עצם?

נמצא כי תוצאות מחקר HIGH-2-LOW RAM מספקות ראיות בנוגע למטופלים שמומלץ להתחיל להם טיפול נוגד קרישה מניעתי לאחר השתלת מח עצם

מח עצם (צילום: אילוסטרציה)

תסחיף קרישתי בורידים (Venous Thromboembolism-VTE) הינו סיבוך חמור אותו חווים מטופלים שעוברים השתלת מח עצם (Hematopoietic Cell Transplantation - HCT). עד כה לא גובש מודל הערכת סיכונים (Risk Assessment Model - RAM) מתוקף לקבלת החלטה בנוגע לטיפול נוגד-קרישה מניעתי במטופלים אלו. על מנת להתמודד עם הבעיה, החוקרים ביצעו מחקר תיקוף פנימי וחיצוני עבור המחקר HIGH-2-LOW RAM.

לצורך המחקר נבחרו נבדקים בוגרים שעתידים לעבור HCT אלוגנאי ממרכז המחקר על שם Fred Hutchinsonי(Fred Hutchinson Cancer Research Center - FHCRC), והמרכז הרפואי האונקולוגי על שם אנדרסון (MD Anderson Cancer Center - MDACC). מטופלים שנפטרו, היו תחת טיפול עם נוגדי קרישה או לא הצליחו לייצר טסיות עד 30 ימים לאחר הטיפול לא נכללו במחקר. תוצאים עיקריים שנבדקו היו מספר אירועי VTE ותסחיף ריאתי (Pulmonary Embolism - PE) עם או ללא פקקת ורידים עמוקה בגפה תחתונה (Lower-Extremity Deep Vein Thromboembolism - LE-DVT) עד יום 180 לאחר ההשתלה. המשתנים שוקללו לפי המודל המקורי, מלבד מחלת שתל כנגד מאחסן (Graft Versus Host Disease - GVHD) דרגה 2-4 שהוחלף לדרגה 3-4.

במחקר נכללו 765 נבדקים מ-FHCRC ו-954 נבדקים מ-MDACC. תוצאות המחקר הדגימו כי שיעורי ההיארעות של VTE עד יום 180 לאחר ההשתלה עמדו על 5.1% במטופלים מ-FHCRC ו-6.8% במטופלים מ-MDACC. לציוני HIGH-2-LOW היה ערך c-statistic של 0.67 (רווח בר-סמך של 95%, 0.59-0.75) עבור VTE ו-0.75 (רווח בר-סמך של 95%, 0.64-0.81) עבור PE/LE-DVT עבור מטופלים מ-FHCRC ו-0.62 (רווח בר-סמך של 95%, 0.55-0.7) עבור VTE ו-0.7 (רווח בר-סמך של 0.56-0.83) עבור PE/LE-DVT במטופלים מ-MDACC.י25% ו-23% מהנבדקים נחשבו כבעלי סיכון גבוה (2+ נקודות) בשתי העוקבות, בהתאמה. סיכון גבוה לעומת נמוך נמצא קשור ליחס סיכויים של 2.8 (רווח בר-סמך של 95%, 1.46-5.38) עבור VTE ו-4.21 (רווח בר-סמך של 95%, 1.82-9.77) עבור PE/LE-DVT בעוקבת FHCRC, וליחס סיכויים של 3.54 (רווח בר-סמך של 95%, 2.12-5.91) עבור VTE ו-6.82 (רווח בר-סמך של 95%, 2.3-20.16) עבור PE/LE-DVT בעוקבת MDACC.

מסקנת החוקרים הייתה כי HIGH-2-LOW RAM הצליח לזהות מטופלים שעברו HCT עצמי שבסיכון מוגבר לאירוע של VTE בשתי עוקבות האימות. ממצאים אלו יכולים לשפר את תהליך קבלת ההחלטות מבוססת ראיות למתן טיפול נוגד קרישה מניעתי לאחר HCT.

מקור:

Ang Li, et al. (2022) “External validation of the HIGH-2-LOW model: A predictive score for venous thromboembolism after allogeneic transplant.” American Journal of Hematology, June 2022. Vol. 97, Issue 6, p. 740-748. doi-org.ezproxy.bgu.ac.il/10.1002/ajh.26521

נושאים קשורים:  מחקרים,  השתלת מח עצם,  פקקת ורידים עמוקה,  תסחיף ריאתי,  נוגדי קרישה
תגובות