• יו"ר: פרופ' גליה ספקטר
  • מזכירה: ד"ר ענת רבינוביץ
  • גזבר: ד"ר אורלי אבנרי
  • חבר ועד: ד"ר אהרון לובצקי
  • חבר ועד: ד"ר אבי לידר
  • חברת וועד נציגת המעבדות: ד"ר ענת קרן
מחקרים

זיהוי מטופלים עם ארגמנת של קרישה וחסר טסיות

נמצא כי ספירה אבסולוטית של טסיות צעירות יעילה יותר ממדד PLASMIC בזיהוי ארגמנת של קרישה וחסר טסיות

04.08.2022, 13:15

ארגמנת של קרישה וחסר טסיות (Thrombotic Thrombocytopenic Purpura - TTP) דורשת החלת טיפול מהיר עם החלפת פלסמה על מנת להימנע מסיבוכים קשים. הגדרה של TTP הינה פעילות פחותה מ-10% של ADAMTS13, אך בדיקת תפקוד חלבון זה לרוב מתבצעת מחוץ לבית החולים בו החולה שוהה. בעבר החוקרים דיווחו על הנסיון שלהם בשימוש בספירה אבסולוטית של טסיות צעירות (Absolute Immature Platelet Count - A-IPC) בחולי TTP. משום כך, במחקר זה השוו בין A-IPC לבין מדד PLASMIC לצורך ניבוי תת-תפקוד של ADAMTS13.

מתוך 72 מטופלים שזוהו, 52 התאימו לתנאי הכללה במחקר. כלל המטופלים היו חשודים להתפתחות חדשה של TTP ובוצע להם A-ICP במעמד האשפוז. 25 מתוך 52 מטופלים אלו הראו תפקוד ירוד בחלבון ADAMTS13 של פחות מ-10% והוגדרו כקבוצת TTP, ואילו יתר 27 הנבדקים הדגימו תפקוד ADAMTS13 מעל 10% והוגדרו קבוצת מקרי הביקורת (ללא TTP).

תוצאות המחקר הדגימו כי מטופלים עם TTP הדגימו A-ICP מתחת לטווחי הייחוס (<1.5X109/L) והגיבו לטיפול על ידי הכפלה של מספר A-IPCי(p<0.0001), שני ממצאים שלא הודגמו במטופלים בקבוצת מקרי הביקורת. A-ICP נמצא עם מתאם משמעותי לחסר בתפקוד ADAMTS13 (p=0.0001) עם רגישות, סגוליות, וערך מנבא חיובי ושלילי גבוהה. כאשר השוו בין A-IPC לבין מדד PLASMIC, נמצא כי A-IPC הצליח לזהות את כל המטופלים עם TTP, לעומת מדד PLASMIC שלא - גם במטופלים עם ציון של 4 או 5. ל-A-IPC היה שטח תחת עקומת ROC של 0.986.

מסקנת החוקרים הייתה כי A-IPC מתחת לטווח הייחוס ועליה במכפלות של A-IPC נצפו רק במטופלים עם TTP. נמצא קשר חזק בין A-IPC לבין חסר בפעילות ADAMTS13, וכי A-IPC מנבא מטופלים עם חסר בתפקוד ADAMTS13. כעת יש צורך לבצע מחקרים נרחבים יותר על מנת לקבוע מהם הדרכים בהם ניתן ליישם ממצאים אלו במטופלים עם חשד ל-TTP.

מקור:

Hollie M. Reeves, et al. (2022) “Comparison of absolute immature platelet count to the PLASMIC score at presentation in predicting ADAMTS13 deficiency in suspected thrombotic thrombocytopenic purpura.” Thrombosis Research, July 2022. Vol. 215, p. 30-36. doi.org/10.1016/j.thromres.2022.05.008.

נושאים קשורים:  מחקרים,  ספירת טסיות,  ארגמנת,  החלפת פלסמה בנפח גבוה
תגובות