• יו"ר: ד"ר ענת רבינוביץ
  • גזברית: ד"ר אורלי אבנרי המבורגר
  • מזכיר: ד"ר אסף ברג
  • חבר ועד: פרופ' גליה ספקטר
  • חברת ועד: ד"ר אריאלה טוויטו
  • חברת ועד: ד"ר סיגל נקב
  • חבר ועד: ד"ר עידן גולדברג
מחקרים

האם ניתן לשפר תוצאים בטיפול תרמבוליטי לאחר שבץ מוחי?

נמצא כי פוספוריצליה של אוקלודין בצמתים בין-תאיים צפופים על ידי חלבון קינאז Cβ מתווך עלייה בסיכון לדימום תוך מוחי לאחר שימוש ב-tPA

14.09.2022, 16:18
צילום מבדיקת MRI, שבץ מוחי. אילוסטרציה

הטיפול השגרתי עבור שבץ איסכמי בינוני-קשה הוא טיפול תרומבוליטי בעזרת משפעל פלסמינוגן רקמתי (tissue Plasminogen Activator - tPA). טיפול עם tPA יכול לשפר באופן משמעותי את התוצאים הנוירולוגיים, אך טיפול זה מקושר לעלייה בסיכון לדימום תוך-מוחי (Intracerebral Hemorrhage - ICH). הסיכון לדימום מגביל מאוד את הטיפול התרומבוליטי, ולכן גילוי מסלולים בהם tPA מגביר את הסיכון לדימום יכול לספק אפשרויות לטיפולים תרומבוליטיים חדישים המתאימים למגוון רחב יותר של מטופלים.

במחקר זה החוקרים בחנו את התפקיד של חלבון קינאז Cβי(Protein Kinase Cβ - PKCβ) בפוספורליזציה של חלבון האוקלודין בצמתים בין-תאיים צפופים במהלך שבץ איסכמי חריף. כמו כן החוקרים בחנו את תפקיד החלבון PKCβ בהעלאת חדירות כלי הדם במח.

תוצאות המחקר הדגימו כי הפעלה של מסלול ה-tPA קשור לעליה בסיכון ל-ICH. חסימה של כלי הדם האמצעי במח (Middle Cerebral Artery Occlusion - MCAO) הגביר את הפוספורילציה של סרין 490 (Serine 490 - S490) בחלבון האוקלודין בפנומברה האיסכמית, באופן התלוי ב-tPA. עכברים עם tPA-/- היו מוגנים באופן משמעותי מהיווצרות פוספורילציה של אוקלודין בתיווך MCAO. הזרקה של tPA לתוך חדרי המוח גם בהיעדר איסכמיה הובילה לפוספורילציה של אוקלודין ועליה בחדירות כלי הדם באופן התלוי ב-PKCβ. חסימה של פוספורילציה של אוקלודין, על ידי ביטוי של אוקלודין בלתי ניתן לפוספורילציה (S490A) או על ידי עיכוב פרמקולוגי של PKCβ הפחית את העליה בחדירות כלי הדם בתיווך MCAO ושיפר תוצאים תפקודיים. יתרה מזאת, עיכוב של PKCβ לאחר MCAO מנע ICH המקושר לעיכוב בפירוק הקריש.

מסקנת החוקרים הייתה כי פוספורילציה של אוקלודין על ידי PKCβ הינו מתווך של עליה בחדירות כלי הדם במוח עקב שימוש ב-tPA. על פי ממצאים אלו ייתכן ושימוש במעכבי PKCβ יכול לשפר תוצאים נוירולוגיים לאחר שבץ מוחי, למנוע ICH המקושר לעיכוב בתהליך פירוק הקריש ואף להאריך את חלון הזמנים לטיפול תרומבוליטי עבור מטופלים עם שבץ מוחי.

מקור:

Andreia Goncalves, et al. (2022) “Thrombolytic tPA-induced hemorrhagic transformation of ischemic stroke is mediated by PKCβ phosphorylation of occludin". Blood, July 2022. Vol. 140, Issue 4, p. 388–400. doi.org/10.1182/blood.2021014958

נושאים קשורים:  מחקרים,  שבץ מוחי אסכמי,  משפעלי פלסמינוגן,  דימום תוך מוחי,  אוקלודין 1,  חסימת כלי דם,  טיפול טרומבוליטי
תגובות