• יו"ר: ד"ר ענת רבינוביץ
  • גזברית: ד"ר אורלי אבנרי המבורגר
  • מזכיר: ד"ר אסף ברג
  • חבר ועד: פרופ' גליה ספקטר
  • חברת ועד: ד"ר אריאלה טוויטו
  • חברת ועד: ד"ר סיגל נקב
  • חבר ועד: ד"ר עידן גולדברג
מחקרים

חסר נרכש של פקטור ון-ווילברנד עקב שימוש במערכות תמך במחזור הדם

הוספה של נוגדנים חד-שבטיים מעכבים כנגד ADAMTS13 מסוג 17C7 למערכות תמיכה במחזור הדם יכולה למנוע אובדן מולטימרים של פקטור ון-ווילברנד שנגרם עקב שימוש במערכות אלו

תסמונת ון-ווילברנד נרכשת (acquired von Willebrand syndrome - aVWS) הינה הפרעה נפוצה במטופלים שנזקקו לטיפול עם מכשירים התומכים במחזור הדם (Mechanical Circulatory Support - MCS). בנבדקים אלו, כוחות הגזירה המשמעותיים המופעלים על הדם גורמים להרס של מרכיב ון-ווילברנד (von Willebrand Factor - VWF) על ידי ADAMTS13י(A Disintegrin And Metalloprotease with Thrombospondin type 1 repeats, number 13). כתוצאה מכך, מולטימרים של VWF עם משקל מולקולרי גבוה (High Molecular Weight - HMW) נאבדים, מה שמוביל לירידה בתפקוד של VWF ופגיעה בהמוסטזיס אשר יכולים להסביר סיבוכי דמם אשר נצפים בתדירות גבוהה בקרב מטופלים אלו. על מנת לנגד הרס לא תקין של VWF על ידי ADAMTS13, החוקרים פיתחו טיפול ממוקד חדש שמכיל נוגדנים חד-שבטיים כנגד ADAMTS13 אשר מעכבים את הרס חלבוני VWF על ידי ADAMTS13.

דם אנושי או ממקור בקר הוזרם דרך מערכת MCS יחד עם נוגדנים חד-שבטיים (monoclonal Anti-bodies - mAb) מעכבים כנגד ADAMTS13 מסוג 3H9 או 17C7 (במינון של 20 מיקרוגרם/מ"ל) או mAb כנגד ADAMTS13 מסוג 5C11 או סליין עם בופר של פוספאט (Phosphate Buffered Saline - PBS), כמקרי ביקורת. מולטימרים של VWF ותפקוד (פעילות קישור לקולגן) נקבעו בשתי נקודות זמן שונות. לאחר מכן הושתלו משאבות Impella בעגלים, והוזרק להם PBS ואחר כך mAb 17C7. לבסוף החוקרים מדדו רמות של VWF,יADAMTS13, ופרמטרים נוספים בדם.

תוצאות המחקר הדגימו כי חסימת פעילות של ADAMTS13 יכולה למנוע אובדן של מולטימרים של HMW VWF כתוצאה משימוש במערכת MCS. חשוב לציין כי שימוש בנוגדנים יכול להפך aVWS במודל קדם-קליני של עגל בו הושרה aVWS בעזרת משאבת Impella.

מסקנת החוקרים הייתה כי עיכוב של ADAMTS13 יכול להוות אסטרטגיה טיפולית לניהול aVWS בנבדקים המטופלים עם MCS.

מקור:

Deconinck SJ, Nix C, Barth S, Bennek-Schöpping E, Rauch A, Schelpe AS, Roose E, Feys HB, Pareyn I, Vandenbulcke A, Muia J, Vandenbriele C, Susen S, Meyns B, Tersteeg C, Jacobs S, De Meyer SF, Vanhoorelbeke K. ADAMTS13 inhibition to treat acquired von Willebrand syndrome during mechanical circulatory support device implantation. J Thromb Haemost. 2022 Dec;20(12):2797-2809. doi: 10.1111/jth.15889. Epub 2022 Oct 17. PMID: 36128768; PMCID: PMC9669188.

נושאים קשורים:  מחקרים,  וון וילברנד,  נוגדנים חד-שבטיים,  ADAMTS-13
תגובות