• יו"ר: פרופ' גליה ספקטר
  • מזכירה: ד"ר ענת רבינוביץ
  • גזבר: ד"ר אורלי אבנרי
  • חבר ועד: ד"ר אהרון לובצקי
  • חבר ועד: ד"ר אבי לידר
  • חברת וועד נציגת המעבדות: ד"ר ענת קרן
מחקרים

תקנון סף בדיקות די-דימר לשיפור ההערכה הקלינית לפקקת ורידית

נמצא כי תקנון ערכי סף של די-דימר לפי גיל או הסתברות קדם-מבחנית, מפחית את שיעור בדיקות האולטראסאונד לזיהוי פקקת ורידים עמוקים, על חשבון עלייה קלה בשיעור אירועים קרישתיים

מדידת דימר-Dי(D-Dimer - DD) וביצוע בדיקת על-קול (Ultrasonography - US) הנם חלק מהבדיקות האבחנתיות המבוצעות לזיהוי פקקת ורידים עמוקים (Deep Vein Thrombosis - DVT). מחקרים עדכניים הדגימו כי תקנון ערכי סף של DD לפי גיל או הסתברות קדם-מבחנית (Pretest Probability - PTP) קלינית מפחית את הצורך לביצוע בדיקת US.

במסגרת מחקר זה החוקרים השוו את הדיוק האבחנתי של DD מתוקנן לפי PTP או גיל עבור 3,883 נבדקים (61.1% נשים, גיל ממוצע של 65.3±16.8 שנים) שהופנו ליחידה לטיפול בחשד קליני של DVT. כלל הנבדקים עברו הערכה קלינית, DD ו-US.

תוצאות המחקר הדגימו כי 477 נבדקים אובחנו עם DVT קריבני (12.4%) ו-342 (8.9%) אובחנו עם DVT רחיקני. עבור יתר 3,064 הנבדקים זוהו 23 אירועים קרישתיים-תסחיפיים (0.75%; רווח בר-סמך של 95%,0.5-1.12), במהלך שלושה חודשי מעקב. הסגוליות של בדיקת DD עמדה על 47% (רווח בר-סמך של 95%, 45-49), של DD מתוקנן לפי גיל עמדה על 61% (רווח בר-סמך של 95%, 59-62) ושל DD מתוקנן לפי PTP עמדה על 67% (רווח בר-סמך של 95%, 65-68). הערך המנבא השלילי (Negative Predictive Value - NPV) עמד על 96% (רווח בר-סמך של 95%, 95-97) עבור כל שיטות האבחון. כאשר חשדו רק ב-DVT קריבני, ה-NPV עלה עד 99% (רווח בר-סמך של 95%, 98-99). 37% (רווח בר-סמך של 95%, 36-38) מהנבדקים בקבוצת סף DD קבוע, 48% (רווח בר-סמך של 95%, 47-50) מהנבדקים בקבוצת סף DD מתוקנן לפי גיל ו-52% (רווח בר-סמך של 95%, 51-54) מהנבדקים בקבוצת סף DD מתוקנן לפי PTP לא נזקקו לבדיקת US עוקבת. שיעור הנבדקים שחוו אירוע קרישתי-תסחיפי (Venous Thrombo-Embolism - VTE) בקבוצת הנבדקים שעברו הערכת DD עמד על 2% (רווח בר-סמך של 95%, 1.6-2.5), DD מתוקנן לגיל עמד על 2.7% (רווח בר-סמך של 95%, 2.2-3.2) ו-DD מתוקנן לפי PTP עמד על 2.5% (רווח בר-סמך של 95%, 2.1-3).

מסקנת החוקרים הייתה כי בהשוואה לערכי הסף המקובלים של DD, סף DD מתוקנן לפי גיל או PTP הביאו להפחתה בשיעור הנבדקים שנזקקו לבדיקת US במחיר של עליה קלה באירועי VTE.

מקור:

Sartori M, Borgese L, Favaretto E, Lasala E, Bortolotti R, Cosmi B. Age-adjusted D-dimer, clinical pre-test probability-adjusted D-dimer, and whole leg ultrasound in ruling out suspected proximal and calf deep venous thrombosis. Am J Hematol. 2023 Nov;98(11):1772-1779. doi: 10.1002/ajh.27077. Epub 2023 Aug 30. PMID: 37646542.

נושאים קשורים:  מחקרים,  פקקת ורידים עמוקה,  די-דימר,  אירועים תסחיפיים,  אולטרסאונד
תגובות