• יו"ר: ד"ר ענת רבינוביץ
  • גזברית: ד"ר אורלי אבנרי המבורגר
  • מזכיר: ד"ר אסף ברג
  • חבר ועד: פרופ' גליה ספקטר
  • חברת ועד: ד"ר אריאלה טוויטו
  • חברת ועד: ד"ר סיגל נקב
  • חבר ועד: ד"ר עידן גולדברג
מחקרים

האם לקרישים הנוצרים עקב תסחיף מי שפיר יש מאפיינים ייחודיים?

נמצא כי הרכב קרישי הדם שנוצרים ברחם ובריאות עקב תסחיף מי שפיר הינו שונה מקרישי דם הנוצרים עקב אירועים תסחיפיים-קרישתיים אחרים

18.12.2023, 17:55

מטרת המחקר הייתה לזהות היווצרות של קריש רחמי או ריאתי במסגרת תסחיף מי שפיר (Amniotic Fluid Embolism - AFE). במחקר לאומי, תצפיתי רטרוספקטיבי זה נכללו 11 נשים עם AFE שעברו נתיחה לאחר המוות ומספר מקרי ביקורת.

החוקרים העריכו את היווצרותם של קרישים רחמיים וריאתיים ואת שטח הקריש בנבדקות עם AFE, לעומת נשים עם פקקת תסחיפית בריאות (Pulmonary Thromboembolism - PTE) כקבוצת מקרי הביקורת. שטח של גליקופרוטאין IIb/IIIa של הטסיות, אלסטאז ממקור נויטרופילים, היסטון H3 שעבר ציטרולינציה (סמן חוץ-תאי לנויטרופילים), וכימאז של תאי מאסט נבדקו בשיטות אימוניות ונמדדו ב-90 תסחיפים ריאתיים, 15 תסחיפים רחמיים ו-14 PTE. התוצא העיקרי שנבדק היה עדות פתולוגית להיווצרות קרישים ומרכיבי קריש במסגרת של AFE.

תוצאות המחקר הדגימו כי ברקמת ריאה של נשים שעברו AFE הודגמו ראיות להיווצרות מאסיבית של קרישי דם, עם וללא תסחיפי מי שפיר בכלי דם קטנים של הריאות. גודלם החציוני של הקרישים הריאתיים ב-AFE (0.012 מ"מ2; p<0.0001) היה קטן באופן משמעותי משל הקרישים הרחמיים ב-AFE (0.61 מ"מ2) וב-PTE (29 מ"מ2). השטח החציוני של גליקופרוטאין IIb/IIIa בתסחיפים ריאתיים של AFEי(39%; p<0.01) היה גדול יותר בהשוואה לשטחו בתסחיפים רחמיים ב-AFEי(23%) וב-PTE (15%). השטח החציוני של פיברין (0%; p<0.001) והיסטון H3 שעבר ציטרולינציה (0%; p<0.01) בקרישים ריאתיים של AFE היה קטן באופן מובהק בהשוואה לקרישים רחמיים (פיברין: 26%, היסטון H3 שעבר ציטרולינציה: 1.1%) ו-PTE (פיברין: 42%, היסטון H3 שעבר ציטרולינציה: 0.4%). לא הודגמו תאי מאסט בקרישים ריאתיים.

מסקנת החוקרים הייתה כי מי שפיר מעורר יצירה של קרישים ייחודיים ברחם ובריאות. ייתכן והיווצרות של קרישים ברחם ובריאות תורמת לקריסה קרדיווסקולרית ו/או להפרעת הקרישה צריכתית (Consumptive Coagulopathy) ב-AFE.

מקור:

Yamashita A, Oda T, Aman M, Wakasa T, Gi T, Ide R, et al. Massive platelet-rich thrombus formation in small pulmonary vessels in amniotic fluid embolism: an autopsy study. BJOG. 2023; 130(13): 1685–1696. https://doi.org/10.1111/1471-0528.17532

נושאים קשורים:  מחקרים,  תסחיף מי שפיר,  קריש דם,  רחם,  תסחיף ריאתי,  הפרעות קרישה
תגובות