• יו"ר: ד"ר ענת רבינוביץ
  • גזברית: ד"ר אורלי אבנרי המבורגר
  • מזכיר: ד"ר אסף ברג
  • חבר ועד: פרופ' גליה ספקטר
  • חברת ועד: ד"ר אריאלה טוויטו
  • חברת ועד: ד"ר סיגל נקב
  • חבר ועד: ד"ר עידן גולדברג
מחקרים

פרוטרומבין (4F-PCC) שלא לפי ההתוויה באוכלוסייה לא ניתוחית

מטרת החוקרים הייתה להעריך ולתאר את השימוש והבטיחות של קומפלקס 4F-PCC באוכלוסיית חולים לא ניתוחית, ללא קרישה, במרכז אקדמי שלישוני

בדיקות דם. אילוסטרציה

לאחרונה, פורסמו בכתב העת Blood Coagulation And Fibrinolysis, ממצאיו של מחקר בו חוקרים ביקשו לבחון את השימוש והבטיחות של קומפלקס 4F-PCC באוכלוסיית חולים לא ניתוחית, ללא קרישה, במרכז אקדמי שלישוני.

המחקר בוצע במתכונת של סקירת טבלה רטרוספקטיבית, במרכז יחיד. החוקרים העריכו מטופלים מבוגרים שאינם נוטלים נוגדי קרישה, בני 18 לפחות, שקיבלו לפחות מנה אחת של 4F-PCC שניתנה בין השנים 2017-2022, עבור התוויה לא ניתוחית. יעילות המוסטטית לאחר מתן 4F-PCC הייתה התוצא העיקרי, והתוצאים המשניים כללו הערכה של מתן תכשירי דם, אירועים טרומבוטיים במהלך 30 יום לאחר מתן 4F-PCC, תמותה בבית חולים ומשך האשפוז.

במחקר הוכללו 59 חולים. מתוכם, 10 חולים קיבלו 4F-PCC עבור קרישה הקשורה למחלת כבד, 34 עבור דימום תוך גולגולתי (intra cranial hemorrahge ICH), ו-15 עבור התוויות אחרות. עבור התוצא העיקרי של יעילות המוסטטית, 17 חולים שאינם חולי ICH (85%) השיגו דימום לאחר 4F-PCC, ובקרב אוכלוסיית חולי ICH, 18 (64%) לא הראו התרחבות ב-CT חוזר לאחר 4F-PCC, מה שמצביע על דימום. שימוש בתכשיר דם ובחומר המוסטטי היה תכוף, כאשר 72.9% מהחולים נזקקו לתכשירים לאחר 4F-PCC. אירועים תרומבואמבוליים חריפים התרחשו בשישה חולים (10.2%), ותמותה בבית החולים התרחשה ב-55.9% מהחולים.

החוקרים הסיקו כי שימוש שלא לפי ההתוויה בקומפלקס 4F-PCC הינו נפוץ למרות היעדר הנחיה מוצקה לשימוש. לאחר מתן 4F-PCC, השימוש בתכשירי דם היה תכוף, שכיחות התמותה בבית החולים הייתה גבוהה ודווחו סיבוכים תרומבואמבוליים כגון פקקת ורידים עמוקים (deep vein thrombosis DVT), תסחיף ריאתי (pulmonary embolism PE) ושבץ מוחי. נדרשים מחקרים נוספים על מנת לאמת את מתן ה-4F-PCC שלא לפי ההתוויה בחולים שאינם נוטלים נוגדי קרישה.

מקור:

Sandquist, Katherine; Kaucher, Kevin; Newell, Joshua; Sarangarm, Preeyaporn; Burnett, Allison. Utilization and safety of off-label prothrombin complex concentrate (4F-PCC) in a nonsurgical population. Blood Coagulation & Fibrinolysis 35(4):p 161-166, June 2024. | DOI: 10.1097/MBC.0000000000001293

נושאים קשורים:  מחקרים,  נוגדי קרישה,  דימום,  פרוטרומבין,  אירועים תרומבוטיים
תגובות