• יו"ר: ד"ר ענת רבינוביץ
  • גזברית: ד"ר אורלי אבנרי המבורגר
  • מזכיר: ד"ר אסף ברג
  • חבר ועד: פרופ' גליה ספקטר
  • חברת ועד: ד"ר אריאלה טוויטו
  • חברת ועד: ד"ר סיגל נקב
  • חבר ועד: ד"ר עידן גולדברג
אודות החברה הישראלית לקרישת דם

התפקיד העיקרי של החברה לקרישת הדם הינו ארגון הפעילות המדעית הקשורה במחקר ובקליניקה של מחלות הקרישה השונות- הן במצבי נטייה לדמם (מולדים ונרכשים) והן בחולים עם טרומבואמבוליזם לסוגיו.
החברה כוללת כ- 100 חברים רשומים, רופאים המטולוגים, המטולוגים- ילדים, מומחים ברפואה פנימית, גניקולוגים, קרדיולוגים, נוירולוגים וכן חוקרים ואנשי מעבדה בכירים בתחום קרישת הדם.

החברה שמה לעצמה למטרה לעסוק בדיון וליבון בעיות מקצועיות הנוגעות לקרישה, דיווח ודיון במחקרים המבוצעים בארץ בנושאי קרישה, חיזוק הקשר וזרימת מידע דו-כיווני בין הרופאים וצוותי המעבדה, דיונים בנושאים עדכניים בתחום בדיקות הקרישה ומשמעויותיהן הקליניות, עידוד השתלמות עמיתים בקרישת הדם. פעילות החברה מתבטאת בארגון כנסים, סדנאות והזמנת מרצים אורחים מחו"ל.

החברה מקיימת 3-4 כנסים חצי יומיים במסגרתם נדונים נושאים יחודיים ומוצגות עבודות מקוריות של החברים, בנוסף מתקיים כנס שנתי/דו שנתי במתכונת סופשבוע המוקדש להצגת הרצאות מלמדות, ויכוחים והצגת עמדות בנושאים שנויים במחלוקת, הצגת עבודות מקוריות של החברים והרצות מרצים אורחים.

החברה מעודדת פורומים של דיון בבעיות "פתוחות" בנושא קרישת הדם במטרה להציג ולקבע ניירות עמדה אשר יתעדכנו מעת לעת.

ועד החברה פועל יחד עם האיגוד ההמטולוגי להכנסת תרופות וטכנולוגיות חדשות לסל הבריאות ומקדם מודעות לנושאי טיפולים חדשים מול משרד הבריאות והתקשורת. החברה מעודדת מחקרים רב מרכזיים אפידמיולוגים ואחרים בתחום קרישת הדם והשתתפות במרשמי אוכלוסיה בינלאומיים (כגון המרשם הבינלאומי לפקקת ורידית). מוצעות מלגות למתמחים ומומחים צעירים מצטיינים כדי לעודד השתתפות בכנסים בינלאומיים והצגת עבודות.

החברה הישראלית לקרישת הדם מקיימת קשרים הדוקים עם האיגוד ההמטולוגי הישראלי, האיגוד הישראלי להמטואונקולוגיה ילדים וכן איגודים בינלאומיים לקרישת הדם (ISTH) והמופיליה (WFH).