• יו"ר: פרופ' גליה ספקטר
  • מזכירה: ד"ר ענת רבינוביץ
  • גזבר: ד"ר אורלי אבנרי
  • חבר ועד: ד"ר אהרון לובצקי
  • חבר ועד: ד"ר אבי לידר
  • חברת וועד נציגת המעבדות: ד"ר ענת קרן
פרוטוקולים: החברה לקרישת דם

הנחיות לאבחון לופוס אנטיקואגולנט נובמבר 2018

הנחיות לטיפול פרה אנליטי בדגימות תפקודי קרישה - נובמבר 2018

הנחיות לטיפול מניעתי לטרומבוזה במטופלים אורטופדיים – 2018

נוגדי קרישה חדשים דביגטרן - ריברוקסבן - אפיקסבן - דימום פעיל ופרוצדורות

נוגדי קרישה חדשים (דביגטרן - ריברוקסבן - אפיקסבן): השימוש בבדיקות מעבדה בחולים המקבלים DOAC

פרוטוקול לטיפול במצבי חירום בחולים המגיעים למלר"ד כשהם מטופלים בדביגטראן Paradaxa) Dabigtran) | אוגוסט 2012

פרוטוקול חירום לקסרלטו לחולה המדמם

תרופות נוגדות קרישה ישירות:(DOAC) מדידת רמתם והשפעתם על בדיקות קרישה אחרות.


נוהל טיפול פרה אנליטי לדגימות תפקודי קרישה | נובמבר 2007 (pdf)


שאלון בנושא HITי(pdf)


המלצות  תבחין APTT | נובמבר 2007 (pdf)


בדיקה מעבדתית לניטור LMWH באמצ' מדידת: Anti Factor Xa Activity | ינואר 2011 (pdf)


סיכום דיון בנושא אנטיתרומבין | ינואר 2009 (pdf)


איבחון מעבדתי של לופס אנטיקואגולנט (pdf)


אבחון מעבדתי של לופוס אנטיקואגולנט | אפריל 2010 (pdf)


אבחון מעבדתי של לופוס אנטיקואגולנט – דף הסבר לרופא | ספטמבר 2008 (pdf)


בדיקות לברור חסר פרוטאין S | יוני 2006 (pdf)