• יו"ר: ד"ר ענת רבינוביץ
  • גזברית: ד"ר אורלי אבנרי המבורגר
  • מזכיר: ד"ר אסף ברג
  • חבר ועד: פרופ' גליה ספקטר
  • חברת ועד: ד"ר אריאלה טוויטו
  • חברת ועד: ד"ר סיגל נקב
  • חבר ועד: ד"ר עידן גולדברג
ועד החברה הישראלית לקרישת דם

חברי הוועד :

פרופ' גליה ספקטר יו"ר

ד"ר ענת רבינוביץ מזכירה

ד"ר אורלי אבנרי גזברית

ד"ר אהרון לובצקי חבר

ד"ר אבי לידר חבר

ד"ר ענת קרן חברה / נציגת המעבדות