• יו"ר: פרופ' מ. יונה נדיר
  • מזכירה: ד"ר איילה גורליק
  • גזבר: ד"ר נג'יב דלי
  • חברת ועד: ד"ר ענת קרן
  • חברת ועד: ד"ר סיגל נקב
ועד החברה הישראלית לקרישת דם

חברי ועד החברה הישראלית לקרישת דם

פרופ' מ. יונה נדיר - יו"ר (קו"ח)
ד"ר נג'יב דלי - גזבר
ד"ר איילה גורליק - מזכירה
ד"ר סיגל נקב - חברה
ד"ר ענת קרן - חברה