• יו"ר: פרופ' מ. יונה נדיר
  • מזכירה: ד"ר איילה גורליק
  • גזבר: ד"ר נג'יב דלי
  • חברת ועד: ד"ר ענת קרן
  • חברת ועד: ד"ר סיגל נקב

החדשות

24.04.2019, 13:29
24.04.2019, 08:14
23.04.2019, 07:34
22.04.2019, 10:27
22.04.2019, 10:17
preloader