• יו"ר: ד"ר גליה ספקטר
  • מזכירה: ד"ר ענת רבינוביץ
  • גזבר: ד"ר אורלי אבנרי
  • חבר ועד: ד"ר אהרון לובצקי
  • חבר ועד: ד"ר אבי לידר
  • חברת וועד נציגת המעבדות: ד"ר ענת קרן

החדשות

22.07.2021, 13:54
22.07.2021, 10:06
22.07.2021, 08:34
22.07.2021, 07:47
21.07.2021, 17:41
21.07.2021, 12:36