• יו"ר: פרופ' מ. יונה נדיר
  • מזכירה: ד"ר איילה גורליק
  • גזבר: ד"ר נג'יב דלי
  • חברת ועד: ד"ר ענת קרן
  • חברת ועד: ד"ר סיגל נקב

החדשות

18.09.2019, 18:07
18.09.2019, 11:20
18.09.2019, 11:14
18.09.2019, 07:42
preloader