• יו"ר: פרופ' מ. יונה נדיר
  • מזכירה: ד"ר איילה גורליק
  • גזבר: ד"ר נג'יב דלי
  • חברת ועד: ד"ר ענת קרן
  • חברת ועד: ד"ר סיגל נקב

אליקוויס

01.07.2017, 15:41
25.06.2017, 16:16
18.06.2017, 16:18
11.11.2014, 11:10
15.11.2012, 15:53