• יו"ר: פרופ' מ. יונה נדיר
  • מזכירה: ד"ר איילה גורליק
  • גזבר: ד"ר נג'יב דלי
  • חברת ועד: ד"ר ענת קרן
  • חברת ועד: ד"ר סיגל נקב

פקקת ורידים עמוקה

07.05.2019, 18:24
01.01.2019, 12:18
12.04.2018, 14:44
24.12.2017, 16:09