פקקת ורידים תסחיפית

01.01.2019, 12:18
26.06.2016, 09:08