• יו"ר: פרופ' מ. יונה נדיר
  • מזכירה: ד"ר איילה גורליק
  • גזבר: ד"ר נג'יב דלי
  • חברת ועד: ד"ר ענת קרן
  • חברת ועד: ד"ר סיגל נקב

קומדין

31.10.2017, 11:09
01.07.2017, 15:41
25.06.2017, 16:16
18.06.2017, 16:18
15.03.2017, 07:58
12.08.2015, 10:37
25.08.2011, 12:33