• יו"ר: פרופ' מ. יונה נדיר
  • מזכירה: ד"ר איילה גורליק
  • גזבר: ד"ר נג'יב דלי
  • חברת ועד: ד"ר ענת קרן
  • חברת ועד: ד"ר סיגל נקב

תמותה

18.03.2018, 10:00
15.03.2017, 07:58
31.01.2016, 09:25
08.06.2014, 11:45