• יו"ר: פרופ' מ. יונה נדיר
  • מזכירה: ד"ר איילה גורליק
  • גזבר: ד"ר נג'יב דלי
  • חברת ועד: ד"ר ענת קרן
  • חברת ועד: ד"ר סיגל נקב

חדשות

04.07.2019, 07:40
29.12.2017, 10:15
24.04.2017, 22:53
19.12.2016, 07:59
11.05.2016, 09:36
26.04.2016, 10:07