• יו"ר: ד"ר גליה ספקטר
  • מזכירה: ד"ר ענת רבינוביץ
  • גזבר: ד"ר אורלי אבנרי
  • חבר ועד: ד"ר אהרון לובצקי
  • חבר ועד: ד"ר אבי לידר
  • חברת וועד נציגת המעבדות: ד"ר ענת קרן

חדשות

24.08.2021, 12:23
18.03.2021, 08:08
09.11.2020, 11:04
30.01.2020, 12:43
04.07.2019, 07:40