• יו"ר: ד"ר ענת רבינוביץ
  • גזברית: ד"ר אורלי אבנרי המבורגר
  • מזכיר: ד"ר אסף ברג
  • חבר ועד: פרופ' גליה ספקטר
  • חברת ועד: ד"ר אריאלה טוויטו
  • חברת ועד: ד"ר סיגל נקב
  • חבר ועד: ד"ר עידן גולדברג
מחקרים

הקשר בין ערכי יחס גבוה בין פקטור VIII לחלבון C ותפקוד כבד ירוד לאחר כריתה

מטרת החוקרים הייתה להעריך את פרופיל הקרישה בזמן המיידי שלאחר הניתוח לאחר ניתוח כבד גדול ואת הקשר שלו עם תפקודי הכבד

כבד (אילוסטרציה)
כבד (אילוסטרציה)

ירידה בסינתזה של רמות גורם הקרישה משקפת פגיעה ביכולת הסינתזה של הכבד בעקבות כריתת כבד וסביר להניח כי תהיה קשורה לתוצאים גרועים. לאחרונה, פורסמו בכתב העת Blood Coagulation And Fibrynolysis, ממצאיו של מחקר בו חוקרים ביקשו לבחון את פרופיל הקרישה בזמן המיידי שלאחר הניתוח לאחר ניתוח כבד גדול ואת הקשר שלו עם תפקודי הכבד.

המחקר בוצע במתכונת של מחקר פרוספקטיבי ותצפיתי המגייס מטופלים רצופים המתוכננים לכריתת כבד גדולה בבית חולים שלישוני. החוקרים העריכו את פרופיל הקרישה על ידי מבחנים קונבנציונליים, מבחנים ויסקו אלסטיים ורמות גורם קרישה לפני הניתוח, ובימים 1, 2 ו-6 לאחר הניתוח. יחס פקטור VIII לחלבון Cי(FVIII/PC) שימש כסמן לחוסר איזון המוסטטי. תפקודי כבד נמדדו באמצעות בדיקות פינוי קונבנציונליות, אשר התקבלו לפני הניתוח ובימים 1 ו-2 לאחר הניתוח.

במחקר הוכללו 51 חולים. ישנה עלייה ברורה ביחס FVIII/PC לאחר הניתוח, אשר הייתה קשורה באופן מובהק לתפקוד כבד נמוך, בולטת יותר לאחר היום השני שלאחר הניתוח ובמטופלים עם תפקוד כבד ירוד יותר (P < 0.001). ערכי יחס FVIII/PC גבוהים היו קשורים באופן מובהק לתחלואה גבוהה יותר לאחר הניתוח, שהות ממושכת במחלקה לטיפול נמרץ, אשפוז בבית חולים ופחות שרידות (P <0.05). יחס FVIII/PC גבוה ביום שלאחר הניתוח נמצא כגורם מנבא לאי ספיקת כבד לאחר כריתת הכבד ;posthepatectomy liver failure PHLF) שטח מתחת לעקומת ROC= 0.8129).

החוקרים הסיקו כי ערכי יחס FVIII/PC גבוהים בשלב מוקדם לאחר הניתוח קשורים לתפקוד כבד נמוך, PHLF ותוצאים גרועים יותר בחולים שעוברים כריתה כבדית גדולה.

מקור:

Duque, Patriciaa,d; Perez-Peña, Jose Maríaa,d; Alarcon-Perez, Lleimia; Olmedilla, Luisa,d; Varela, Jesús Albertoa; Pascual, Cristinab,d; Rodriguez-Huerta, Ana Maríab,d; Asencio, José Manuelc,d,e; Lopez-Baena, Jose Ángelc,d; Garutti, Ignacioa,d,e. The link between high factor VIII to protein C ratio values and poor liver function after major hepatectomy. Blood Coagulation & Fibrinolysis 35(3):p 82-93, April 2024. | DOI: 10.1097/MBC.0000000000001277

נושאים קשורים:  מחקרים,  כריתת כבד,  פקטור קרישה,  תפקודי כבד,  חלבון C
תגובות